Nghiên cứu

Nghiên cứu khoa học là một mảng lớn của Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam, thông qua việc tổ chức các cuộc thi nghiên cứu khoa học, các buổi tọa đàm, hội thảo. Đây là dịp cho các Thầy thuốc trẻ cả nước tham gia đóng góp ý kiến, nâng cao trình độ qua đó Tổ chức Hội hoàn thiện các nghiên cứu để đề xuất Chính phủ, các bộ ban ngành điều chỉnh chính sách phù hợp.

TỌA ĐÀM
TỌA ĐÀM

TỌA ĐÀM

Năm 2019 Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tổ chức 05 Tọa đàm liên quan đến các vấn đề nóng của Ngành, bao gồm:

-Gia tăng bạo lực với nhân viên y tế;
-Vấn đề pháp với 1 số trường hợp;
-Vấn đề y tế gia đình;
-Vấn đề gia tặng tỉ lệ bệnh không lây nhiễm;
-Vấn đề sức khỏe tâm thần;

CUỘC THI

CUỘC THI

Hằng năm, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp với bệnh viện Quân đội 103 triển khai Hội nghị Khoa học sáng tạo Thầy thuốc trẻ Việt Nam, năm nay Hội thi được tổ chức vào trung tuần tháng vào tháng 10, thu hút hàng trăm sáng kiến, ý tưởng mới cải tiến kỹ thuật chất lượng.

Vào dịp tháng 5 , 2 Hội phối hợp cùng Tạp chí cộng sản tổ chức Cuộc thi sáng kiến cộng đồng lần thứ III, vào tháng 5 năm 2019

CUỘC THI
HỘI THẢO
HỘI THẢO

HỘI THẢO

Theo chương trình công tác năm, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam dự kiến tổ chức 03 Hội thảo quốc tế, năm 2019 bao gồm:

-Tháng 4 năm 2019, tổ chức Hội thảo các tiến bộ trong điều trị Ung thư;
-Tháng 8 năm 2019, Tổ chức Hội thảo về Gánh nặng già hóa dân số;
-Tháng 12 năm 2019, Tổ chức Hội thảo quốc tế về kiểm soát các bệnh không lây nhiễm sức khỏe tâm thần.