Kiểm soát NCDs

Kiểm soát NCDs

Từ năm 2014, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã triển khai theo chỉ đạo của Bộ y tế, thực hiện các chương trình phát động, nâng cao nhận thức cho người dân, đặc biệt là thanh niên về sự nguy hiểm cũng như việc cần thiết của phát hiện sớm các bệnh không lây nhiễm: Ung thư, Tiểu đường, Tim mạch và COPD. Năm 2018, hưởng ứng lời kêu gọi của WHO, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cũng đưa bệnh lý tâm thần vào chương trình và bắt đầu những hoạt động can thiệp cộng đồng,

Các chương trình hưởng ứng cấp quốc gia

Thầy thuốc trẻ Việt Nam

Tổ chức bởi:

Thanh niên Đoàn thanh niên Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam WHO Bộ y tế

THÁNG 12 – NGÀY THẾ GIỚI PHÒNG CHỐNG HIV AIDS

Hoạt động hưởng ứng thường niên của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam , trong khuôn khổ chương trình sức khỏe việt nam, phối hợp với Bộ y tế và Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam

THÁNG 11 – NGÀY THẾ GIỚI PHÒNG CHỐNG BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG

Hoạt động hưởng ứng thường niên của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam , trong khuôn khổ chương trình sức khỏe việt nam, phối hợp với Hội nội tiết và đái tháo đường Việt Nam, Bộ y tế và Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam

THÁNG 10 – THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ NGƯỜI CAO TUỔI

Hoạt động hưởng ứng thường niên của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam , tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

THÁNG 9 – NGÀY TIM MẠCH THẾ GIỚI

Hoạt động hưởng ứng thường niên của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam , trong khuôn khổ chương trình sức khỏe việt nam, phối hợp với viện tim Việt nam, Tim Hà Nội, Bộ y tế và Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam

THÁNG 8 – NGÀY HỘI SINH VIÊN VÀ HƯỞNG ỨNG QUỐC KHÁNH

Hoạt động hưởng ứng thường niên của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam

THÁNG 7 – NGÀY THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN

Hoạt động hưởng ứng thường niên của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam

THÁNG 6 – NGÀY KỶ NIỆM THÀNH LẬP VÀ NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM

Hoạt động thường niên của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam

THÁNG 5 – NGÀY HỘI THẦY THUỐC TRẺ LÀM THEO LỜI BÁC TÌNH NGUYỆN VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG

Hoạt động thường niên của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam

THÁNG 4 – NGÀY SỨC KHỎE THẾ GIỚI

Nằm trong khuôn khổ hoạt động phối hợp với WHO và Chính phủ Việt Nam, triển khai chương trình Sức khỏe Việt Nam

THÁNG 3 BIÊN GIỚI & XUÂN TÌNH NGUYỆN

Chương trình nằm trong khuôn khổ hoạt động với Đoàn Thanh niên và các đơn vị biên phòng tại khu vực biên giới và Hải đảo, tổ chức vào tháng 3 hàng năm,

KỶ NIỆM 27-2 HÀNH TRÌNH THẦY THUỐC TRẺ TÌNH NGUYỆN

Chương trình nằm trong khuôn khổ hoạt động hàng năm phối hợp giữa Hội và Bộ y tế

CHUYẾN XE YÊU THƯƠNG VÌ BỆNH NHÂN UNG THƯ

Chương trình nằm trong khuôn khổ hoạt động hàng năm phối hợp giữa Hội và các bệnh viện có khoa Ung bướu, với các nội dung cụ thể: Tặng quà cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân