Phóng sự ảnh

Cập nhật lúc : 12/12/2013 10:19

(CTG) Ngày hội nhân ái vì sức khỏe cộng đồng tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái 01/12/2013

 1.JPG

2.JPG

3.JPG

5.JPG

6.JPG

4.JPG

7.JPG

8.JPG

Cá bác sĩ trẻ khám bệnh miễn phí cho bà con nhân dân

9.JPG

10.JPG

11.JPG

Các bác sĩ trẻ tham gia tuyên truyền phòng chống HIV, kế hoạch hóa gia đình

12.JPG

13.JPG

Các bác sĩ trẻ tham gia phát thuốc miễn phí cho bà con nhân dân đến khám bệnh

15.JPG

16.JPG

Đoàn viên, thanh niên tham gia tích cực hỗ trợ bà con đến khám bệnh

Trung Kiên


10 hoạt động nổi bật trong tháng


Quảng cáo