Phiên làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2012 - 2015 (03 / 01 / 2013)

Cập nhật lúc : 03/01/2013 23:30

(CTG) Sáng nay 03/01/2013, đã diễn ra phiên thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2012 – 2015. Anh Tăng Chí Thượng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khóa I chủ trì phiên làm việc.

Dự phiên làm việc thứ nhất của Đại hội có  lãnh đạo Bộ Y tế cùng các bộ, ngành ở Trung ương; lãnh đạo Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội LHTN Việt Nam cùng đông đảo các đại biểu thầy thuốc trẻ về dự Đại hội.

Tại phiên làm việc thứ nhất của Đại hội, các đại biểu đã thông qua dự thảo Chương trình làm việc của Đại hội. Theo đó, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2012 -2015 sẽ diễn ra trong 2 ngày (03 và 04/01/2013).

 1.JPG

 
Các đại biểu đã hiệp thương chọn cử Đoàn chủ tịch Đại hội

Trong phiên làm việc thứ nhất, các đại biểu đã hiệp thương chọn cử Đoàn chủ tịch Đại hội, cử đoàn thư ký, bầu Ban thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua Điều lệ Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam; hiệp thương Ban Chấp hành và Ban kiểm tra Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khóa II, nhiệm kỳ 2012 – 2015 gồm 98 anh, chị; khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc và những đóng góp quan trọng trong công tác xây dựng Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam trong nhiệm kỳ 2012 - 2015.

2.JPG
 
Anh Tăng Chí Thượng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khóa I phát biểu tại phiên làm việc thứ nhất.

Phát biểu khai mạc phiên làm việc thứ nhất của Đại hội, anh Tăng Chí Thượng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khóa I, nhiệt liệt chào mừng  66 đoàn đại biểu với 287 đại biểu chính thức về dự Đại hội.

Thay mặt cho Đoàn Chủ tịch Đại hội, anh Tăng Chí Thượng đề nghị các đại biểu tập trung trí tuệ, tham gia đầy đủ với tinh thần và trách nhiệm cao nhất vào các công việc của Đại hội, góp phần cho sự thành công của Đại hội.

3.JPG
 
Anh Nguyễn Long Hải, Bí thư Trung ương Đoàn tặng Bằng khen của Trung ương Đoàn cho 15 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ.

4.JPG

5.JPG
 
TS. Trần Đức Long, Vụ Trưởng vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng - Bộ Y tế tặng Bằng khen của Bộ Y tế cho 10 tập thể và 16 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ.

6.JPG
 
Anh Nguyễn Phi Long, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Đoàn kết Tập hợp Thanh niên Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam tặng Bằng khen của Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho 9 Thầy thuốc trẻ tiêu biểu.

* Ngay sau khi kết thúc phiên trù bị của Đại hội, đã diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khóa II lần thứ nhất. Dự Hội nghị có anh Nguyễn Phước Lộc, đại biểu Quốc hội khóa XIII, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; anh Nguyễn Phi Long, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Đoàn kết Tập hợp Thanh niên Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam cùng  98 anh, chị vừa được hiệp thương bầu vào Ban Chấp hành Hội Thầy thuốc trẻ khóa II, nhiệm kỳ 2012 - 2015.

7.jpg
 
Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tiến hành hiệp thương chọn cử các ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khóa II gồm 29 anh, chị; hiệp thương chọn cử Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ khóa II. TS. BS Tăng Chí Thượng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khóa I, Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng I, Thành phố Hồ Chí Minh, được Ban Chấp hành tín nhiệm hiệp thương tái đắc cử làm Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khóa II. Các anh, chị gồm: ThS. BS Nguyễn Bá Tĩnh, TS.BS Hà Anh Đức, PGS.TS.BS Phạm Khánh Phong Lan, ThS. BS Nguyễn Trọng Khoa, ThS.BS Vũ Trí Thanh, ThS. Nguyễn Thành Huy được hiệp thương chọn cử làm Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khóa II. ThS.BS. Nguyễn Bá Tĩnh, Phó trưởng Ban Đoàn kết Tập hợp Thanh niên Trung ương Đoàn, Ủy viên Thường trực Đoàn Chủ tịch UBTW Hội LHTN Việt Nam, tái đắc cử làm Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khóa II, nhiệm kỳ 2012 – 2015.

* Trước đó, vào buổi sáng cùng ngày, các đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ II đã vào Lăng viếng Bác.

8.jpg
 
Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ II vào Lăng viếng Bác.

Theo Chương trình làm việc, buổi chiều cùng ngày, các đại biểu chính thức tham dự Đại hội sẽ tham gia 2 trung tâm thảo luận “Vấn đề y nghiệp tại Việt Nam và vai trò của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam” và “Xây dựng và phát triển Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam”.

Phiên khai mạc chính thức Đại hội sẽ diễn ra vào sáng 04/01/2012, với sự tham dự của các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương…Tại phiên làm việc chính thức, các đại biểu sẽ nghe Phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Y tế, lãnh đạo Trung ương Hội LHTN Việt Nam; nghe Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam nhiệm kỳ 2009 – 2012 và Phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam nhiệm kỳ 2012 – 2015; Tuyên dương Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2012; Công bố kết quả hiệp thương và ra mắt Ban Chấp hành Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khóa II, nhiệm kỳ 2012– 2015; công bố quyết định thành lập và ra mắt Hội đồng Tư vấn Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam; thông qua Nghị quyết của Đại hội; Công bố thư của Đại hội gửi lực lượng Thầy thuốc trẻ Việt Nam…
Đăng Hải

10 hoạt động nổi bật trong tháng


Quảng cáo