Tăng cường phối hợp quân - dân y

Cập nhật lúc : 22/12/2017 11:09

Phát huy thế mạnh y tế của lực lượng vũ trang; triển khai các mô hình tổ chức linh hoạt, phù hợp với điều kiện từng nơi để bảo đảm dịch vụ khám, chữa bệnh cho người dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo…

Ngày 25/10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới. Nghi quyết yêu cầu phát triển hệ thống khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng hoàn chỉnh ở từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bên cạnh hệ thống bệnh viện thuộc lực lượng vũ trang; tăng cường phối hợp quân - dân y. Phát huy thế mạnh y tế của lực lượng vũ trang; triển khai các mô hình tổ chức linh hoạt, phù hợp với điều kiện từng nơi để bảo đảm dịch vụ khám, chữa bệnh cho người dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo…
 
Chương trình Kết hợp quân-dân y (KHQDY) là chương trình kết hợp giữa quân đội và nhân dân trong lĩnh vực y tế, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân và phục vụ sức khoẻ nhân dân hình thành từ cuối năm 1990 và chính thức triển khai thực hiện từ giữa năm 1991. Đây là một chương trình có tầm chiến lược, tính khoa học và thực tiễn cao, kế thừa được truyền thống và kinh nghiệm của ngành Quân y và dân y trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ xâm lược.
 
Chương trình KHQDY đã bám sát các định hướng chiến lược của Đảng và Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, góp phần giải quyết những vấn đề bức xúc của công tác y tế, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa.
 
ket_hop_quna_dan_y-(1).jpg
Lực lượng quân y tích cực, chủ động tham gia công tác phòng chống dịch bệnh cho nhân dân
 
Lực lượng quân y toàn quân còn tích cực, chủ động tham gia công tác phòng chống dịch bệnh cho nhân dân... Tại nơi đóng quân, các đơn vị thường xuyên cử bộ đội tham gia tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng “Làng văn hoá sức khoẻ”, thực hiện chương trình phòng chống HIV/AIDS, dân số-kế hoạch hoá gia đình, phòng chống suy dinh dưỡng…
 
KHQDY là một trong những giải pháp quan trọng trong tham gia giải quyết các tình huống khẩn cấp, đặc biệt là giải quyết hậu quả thiên tai, thảm hoạ. Bất kỳ tình huống đột xuất, khẩn cấp nào xảy ra trong thời gian qua đều có lực lượng quân y tham gia với tinh thần khẩn trương, chủ động, có mặt sớm nhất để tham gia cứu hộ, cứu nạn
 
KHQDY đã góp phần quan trọng vào xây dựng tiềm lực y tế-quốc phòng của nền quốc phòng toàn dân.
 
Chương trình KHQDY trở thành một động lực quan trọng thúc đẩy tiến trình và chất lượng xây dựng lực lượng y tế dự bị động viên. Trên cơ sở đó, các đơn vị quân y dự bị động viên như bệnh viện khu vực, bệnh viện dã chiến, các đội điều trị, các tổ chuyên khoa tăng cường… được sắp xếp tạo nguồn, từng bước tổ chức huấn luyện, diễn tập theo kế hoạch xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố và kế hoạch chung của Nhà nước. Các đơn vị quân y còn tích cực tham gia xây dựng các phân đội tự vệ chuyên ngành y tế, huấn luyện 5 kỹ thuật cấp cứu cho lực lượng dân quân, tự vệ; tổ chức huấn luyện kiến thức y học quân sự cho các cán bộ chủ trì ngành y tế ở cấp tỉnh, thành phố, cán bộ chủ trì ở các đơn vị dự bị động viên y tế.
 
quanm_dan_y.jpg
Kết hợp quân dân y
 
KHQDY là một giải pháp rất hiệu quả, góp phần thực hiện nhiệm vụ dân vận của Đảng, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng trọng điểm an ninh chính trị. Chương trình KHQDY đã giúp củng cố, xây dựng y tế cơ sở ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cho đồng bào các dân tộc, các gia đình có công với cách mạng.
 
Sắp tới, việc KHQDY sẽ tiếp tục triển khai trên diện rộng ở cả cấp Trung ương lẫn địa phương; ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo cũng như ở thành phố, thị xã; ở các cơ sở nghiên cứu và đào tạo thuộc ngành quân-dân y,… Để việc tổ chức thực hiện Chương trình có hiệu quả, cần phát huy hơn nữa tính chủ động và vai trò tham mưu, đề xuất của cơ quan quân-dân y trên địa bàn; phát huy sức mạnh tổng hợp, khai thác mọi nguồn lực cho Chương trình. Có như vậy, việc KHQDY mới phát triển vững chắc, có ý nghĩa đối với cơ sở, đem lại hiệu quả thiết thực, phục vụ trực tiếp nhiệm vụ y tế cũng như nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn.
 
Nguyễn Hữu Châu

10 hoạt động nổi bật trong tháng


Quảng cáo