Xung kích ngành y

Cập nhật lúc : 09/03/2016 09:36

XUNG KÍCH NGÀNH Y
 
Chúng tôi là những binh đoàn xung trận hôm nay. Xung kích ngành y 
 
Vũ khí mang theo không phải súng gươm dài, không tên lửa không xe tăng đạn pháo 
 
Giáp mặt kẻ thù vào những ngày đầu không dễ nhận mặt đâu. 
 
(A a a...) 
 
Này bạn ơi, xung kích ngành y không sợ mọi hiểm nguy. 
 
Đi bất cứ nơi đâu từ hải đảo xa xôi hay miền núi cao hẻo lánh 
 
Đạn dược chúng tôi là mũi kim liều thuốc, là những túi dịch truyền, là lòng nhiệt huyết. 
 
Dịch bệnh ở đâu, dịch bệnh ở đâu, có chúng tôi cũng phải cúi đầu. 
 
Xung kích ngành y. 
 
Này bạn ơi........ xung kích ngành y. 
 
Cho cộng đồng chúng ta, dịch bệnh không còn nữa 
 
Để cuộc sống yên vui, cho mùa xuân mãi ngát hương. 
 
Bài hát Xung kích ngành Y

10 hoạt động nổi bật trong tháng


Quảng cáo