Thông báo của Ban Chỉ huy Ngày hội 2015

Cập nhật lúc : 07/05/2015 16:55

HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM
                 ỦY BAN TRUNG ƯƠNG
                                ***                                                                Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2015
              BAN CHỈ HUY NGÀY HỘI
                       Số: 09 /TWH

THÔNG BÁO 

Kính gửi: - Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam các tỉnh, thành phố
                 - Hội, CLB Thầy thuốc trẻ các tỉnh, thành phố


Thực hiện Kế hoạch số 02 KH/TWH ngày 28/3/2015 của Thường trực Đoàn Chủ tịch UBTW Hội LHTN Việt Nam về tổ chức “Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” năm 2015 đồng loạt trong cả nước vào ngày 17/5/2015, Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã nhận được báo cáo của 63/63 tỉnh, thành phố gửi về đăng ký địa điểm, các nội dung dự kiến tổ chức Ngày hội về Văn phòng Trung ương Hội theo kế hoạch. Để chuẩn bị tốt Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2015, Ban Chỉ huy Ngày hội trân trọng thông báo một số nội dung sau:
 
1- Một số cách làm hay: 
 
Một số tỉnh, thành phố đã đăng ký vượt chỉ tiêu như Hà Nội, Hà Giang, Thái Bình, Gia Lai, Đồng Nai. Một số tỉnh có cách làm hay là ngoài những nội dung của Kế hoạch số 02 KH/TWH còn dự kiến tổ chức thêm nhiều nội dung thiết thực khác: tặng áo blouse cho các cán bộ Y tế thôn bản, làm đường giao thông nông thôn, tư vấn dinh dưỡng, phòng các bệnh mùa hè nắng nóng cho cha mẹ học sinh, khám kiểm tra thị lực, thính lực cho trẻ em, tổ chức cắt tóc cho trẻ em.....
 
Một số tỉnh, thành phố đã thành lập Ban Chỉ huy Ngày hội. Ngoài thành phần đại diện tỉnh, thành đoàn, Hội LHTN, Hội, CLB Thầy thuốc trẻ, Hội CLB Doanh nhân trẻ tỉnh, thành phố còn có đại diện Sở Y tế, các bệnh viện, các tổ chức tài chính, các hãng Dược trên địa bàn, tham gia hỗ trợ nguồn lực, thuốc, quà tặng tổ chức Ngày hội.
 
Về mổ mắt: Kỹ thuật mổ Phaco đã được triển khai ở tất cả các tỉnh (một số tỉnh đã triển khai đến cấp huyện) và được thanh toán BHYT: Gia đình chính sách: 100%, người nghèo: 95%, người cận nghèo và các đối tượng khác: 80%. Một số tỉnh đã hỗ trợ từ ngân sách, nguồn phúc lợi của tỉnh để chi trả nốt phần còn lại. Một số tỉnh có cách làm rất hiệu quả là qua khám sàng lọc ở huyện, làm hồ sơ bệnh án của người cao tuổi chuyển lên Bệnh viện tỉnh (hoặc Bệnh viện Mắt tỉnh), sau đó các Bác sĩ tỉnh về huyện mổ cho người dân và thanh toán BHYT, phần còn lại phải đồng chi trả (khoảng 250 - 400.000đ/người) thì vận động từ nguồn xã hội hóa.
 
2- Phối hợp với Sở Y tế các tỉnh, thành phố để được hỗ trợ thuốc, nhân lực, các điều kiện đảm bảo theo công văn số 2655/BYT - VPB1 ngày 23/4/2015 của Bộ Y tế (công văn đã được gửi đến Hội LHTN Việt Nam các tỉnh, thành phố và đăng trên Website của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam).
 
3- Báo cáo nhanh kết quả Ngày hội về Ban Chỉ huy Ngày hội trước 16h30 ngày 17/5/2015, cụ thể như sau:
 
- Báo cáo nhanh kết quả và hình ảnh phản ánh các hoạt động của Ngày hội: Mỗi tỉnh gửi ít nhất 03 ảnh: 01 ảnh về toàn cảnh khai mạc Ngày hội điểm cấp tỉnh, thành phố, 01 ảnh phông sân khấu chính, 01 ảnh hoạt động (khám bệnh, mổ mắt, ngày hội rửa tay bằng xà phòng cho trẻ em, tập huấn sơ cấp cứu cơ bản, hiến máu...) về Văn phòng Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Email: hoitttvn@gmail.com, ĐT: 04.62631976.
 
- Làm việc với Đài truyền hình tỉnh đề nghị chuyển hình ảnh về Ban Thời sự, Đài truyền hình Việt Nam để tổng hợp đưa tin kịp thời.
 
4- Để thống nhất trong toàn quốc, đề nghị Hội LHTN Việt Nam các tỉnh, thành phố sử dụng mẫu phông sân khấu, phướn, băng rôn, khẩu hiệu theo mẫu chung của Trung ương Hội (bao gồm logo của các đơn vị tài trợ cấp Trung ương). Trung ương Hội sẽ gửi file thiết kế qua email đến tất cả các tỉnh, thành phố trước ngày 12/5/2015 và đăng tải trên website của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam. Các tài liệu về tập huấn sơ cấp cứu cơ bản và Ngày hội rửa tay bằng xà phòng, các mẫu báo cáo đã được đăng tải trên Website Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam: thaythuoctre.org.vn.
 
5- Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã tích cực vận động nguồn lực để hỗ trợ cho các tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện Ngày hội tại các tỉnh, thành phố, cụ thể như sau: 
 
- Ban Chỉ huy Ngày hội cấp Trung ương sẽ hỗ trợ quà tặng sữa TH True Milk cho 63 tỉnh, thành phố để tổ chức Ngày hội cấp tỉnh, thành phố. 
 
- Hỗ trợ thuốc cho 44 tỉnh, thành phố với số lượng là 400 cơ số thuốc/1 tỉnh (Ban Chỉ huy Ngày hội sẽ thông báo cụ thể cho từng tỉnh, thành phố).
 
- Hỗ trợ quà tặng của Công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam cho 15 tỉnh, thành phố (Ban Chỉ huy Ngày hội sẽ thông báo cụ thể cho từng tỉnh, thành phố).
 
- Hỗ trợ xà phòng cho 63 tỉnh, thành phố để tổ chức trình diễn Ngày hội rửa tay bằng xà phòng cho trẻ em. 
 
6- Để động viên và ghi nhận những thành tích của các đơn vị tham gia chương trình, đề nghị Hội LHTN Việt Nam, Hội, Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ các tỉnh, thành phố gửi báo cáo về Văn phòng Trung ương Hội LHTN Việt Nam, số 64 Bà Triệu, Hà Nội; điện thoại: 04.6263.1976; Fax: 04.62630111; Email: hoitttvn@gmail.com đề nghị Trung ương Hội xét khen thưởng trước ngày 10/6/2015, cụ thể như sau: 
 
- Tặng Bằng khen Bộ Y tế: Mỗi tỉnh, thành phố đề nghị 01 tập thể là Hội, Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ các cấp và 01 cá nhân là Thầy thuốc trẻ để Trung ương Hội xét đề nghị Bộ Y tế tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Ngày hội.
 
- Tặng Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Mỗi tỉnh, thành phố đề nghị 01 tập thể và 01 cá nhân là Hội LHTN Việt Nam, Hội, Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ các cấp và cán bộ, hội viên Hội LHTN Việt Nam, Thầy thuốc trẻ để Trung ương Hội xét đề nghị Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Ngày hội.
 
- Tặng Bằng khen của Trung ương Hội LHTN Việt Nam: Mỗi tỉnh, thành phố đề nghị 01 tập thể và 01 cá nhân là Hội LHTN , Hội, Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ các cấp và cán bộ, hội viên Hội LHTN, Thầy thuốc trẻ để Trung ương Hội LHTN Việt Nam xét, tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Ngày hội.
 
- Tặng Bằng khen của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam: Mỗi tỉnh, thành phố đề nghị 01 tập thể là Hội, Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ các cấp và 01 cá nhân là Thầy thuốc trẻ để Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam xét, tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Ngày hội.
 
Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam trân trọng đề nghị Hội LHTN Việt Nam, Hội, Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ các tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện đảm bảo yêu cầu tiến độ triển khai tổ chức tốt các hoạt động Ngày hội tại địa phương. 
 
Trân trọng cảm ơn!

 
                                                             TM. TT ĐOÀN CHỦ TỊCH UBTW HỘI LHTN VIỆT NAM
Nơi nhận:                                                                        ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC                              - Như trên;                                                                                        (đã ký)
- TT Hội LHTN VN (b/cáo);
- Lưu VP. 

                                                                                                    Nguyễn Bá Tĩnh
                                                                                             Phó Chủ tịch thường trực
                                                                        kiêm Tổng thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam

10 hoạt động nổi bật trong tháng


Quảng cáo