Tài liệu hướng dẫn tư vấn dự phòng phát hiện sớm ung thư vú

Cập nhật lúc : 01/04/2014 15:39

 Trong Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2014 (19/05/2014), Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tổ chức tuyên truyền hướng dẫn tư vấn dự phòng phát hiện sớm ung thư vú cho người dân ở các tỉnh thành trong cả nước.

page-0.jpg

page-1.jpg

page-2.jpg

page-3.jpg

page-4.jpg

page-5.jpg

page-6.jpg

page-7.jpg

page-8.jpg

page-9.jpg

page-10.jpg

page-11.jpg

page-12.jpg

page-13-(1).jpg

page-14.jpg

page-15.jpg

page-16.jpg

page-17.jpg

page-18.jpg

page-19.jpg

page-20.jpg

page-21.jpg

page-22.jpg

page-23.jpg

page-24.jpg

page-25.jpg

page-26.jpg

page-27.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=RADm8GUtGgU

10 hoạt động nổi bật trong tháng


Quảng cáo