Lạng Sơn: Kế hoạch Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2014.

Cập nhật lúc : 14/04/2014 14:26

 Thực hiện Kế hoạch số 43 KH/TWH ngày 20/3/2014 của Trung ương Hội LHTN Việt Nam về Tổ chức Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khoẻ cộng đồng năm 2014; Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lạng Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày hội, cụ thể nội dung là:
 
LS.JPG

Đồng loạt tổ chức Ngày hội tại tất cả các huyện, thành phố trong toàn tỉnh từ 8h00 sáng, các hoạt động khám chữa bênh, hiện máu, tập huấn diễn ra trong toàn bộ ngày Chủ nhật 18/5/2014. Trong đó, tỉnh đề ra chỉ tiêu phấn đấu như sau: 
 
- Số lượng Thầy thuốc trẻ tham gia: 300 Thầy thuốc trẻ.
 
- Số lượng người dân được khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí: 1.200 người.
 
- Tổ chức thăm và tặng quà cho 100 gia đình chính sách, hộ nghèo.
 
- Vận động hội viên, thanh niên hiến máu tình nguyện: tiếp nhận được 300 đơn vị máu.
 
- Phấn đấu tư vấn và khám sức khỏe cho 300 thanh niên công nhân.

 

10 hoạt động nổi bật trong tháng


Quảng cáo