Điện Biên: Kế hoạch Ngày hội năm 2016.

Cập nhật lúc : 10/05/2016 14:43

Thực hiện kế hoạch số 15 KH/TWH ngày 07 tháng 3 năm 2016 của Trung ương Hội LHTN Việt Nam về việc tổ chức Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác Tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2016. Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Điện Biên xây dựng kế hoạch tổ chức “Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” năm 2016 tổ chức cấp tỉnh tại Xã Nậm Lịch, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên.
 
* Nội dung đăng ký Ngày hội: 
 
- Tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho 500 người dân.
 
- Mổ mắt miễn phí cho 10 người cao tuổi.
 
- Tập huấn các phương pháp sơ, cấp cứu trẻ em 50 cho giáo viên và tư vấn dinh dưỡng cho cha mẹ học sinh tại các trường mầm non, tiểu học.
 
- Ngày hội rửa tay bằng xà phòng cho 200 học sinh tại các trường mầm non, tiểu học.
 
- Hiến máu tình nguyện 200 đơn vị máu.

Điện Biên: Kế hoạch tổ chức Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác Tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2016

Cập nhật lúc : 10/05/2016 14:21

Thực hiện kế hoạch số 15 KH/TWH ngày 07 tháng 3 năm 2016 của Trung ương Hội LHTN Việt Nam về việc tổ chức Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác Tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2016. 
 
Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Điện Biên xây dựng kế hoạch tổ chức “Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” năm 2016 tổ chức cấp tỉnh tại Xã Nậm Lịch, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên.

*Nội dung đăng ký Ngày hội: 
 
- Tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho 500 người dân.
 
- Mổ mắt miễn phí cho 10 người cao tuổi.
 
- Tập huấn các phương pháp sơ, cấp cứu trẻ em 50 cho giáo viên và tư vấn dinh dưỡng cho cha mẹ học sinh tại các trường mầm non, tiểu học.
 
- Ngày hội rửa tay bằng xà phòng cho 200 học sinh tại các trường mầm non, tiểu học.
 
- Hiến máu tình nguyện 200 đơn vị máu.
 

10 hoạt động nổi bật trong tháng


Quảng cáo