Thông báo số 2

Cập nhật lúc : 07/08/2014 16:52

HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM
ỦY BAN TRUNG ƯƠNG
***
BAN CHỈ HUY NGÀY HỘI NHÂN ÁI 
VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Số:  53 /TWH
Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2013

THÔNG BÁO SỐ 2


Kính gửi:

- Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam các tỉnh, thành phố
- Hội, CLB Thầy thuốc trẻ các tỉnh, thành phố

Thực hiện Kế hoạch số 22 KH/TWH ngày 28/3/2013 về tổ chức Ngày hội Nhân ái vì sức khỏe cộng đồng năm 2013 đồng loạt trong cả nước vào ngày 19/5/2013, tính đến ngày 9/5/2013, Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã nhận được báo cáo của 63/63 tỉnh, thành phố và Ban Thanh niên Quân đội gửi về đăng ký địa điểm, các nội dung dự kiến tổ chức Ngày hội về Văn phòng Trung ương. Để chuẩn bị tốt Ngày hội Nhân ái vì sức khỏe cộng đồng năm 2013, Trung ương Hội LHTN Việt Nam đề nghị Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam, Hội, Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ các tỉnh, thành phố triển khai, thực hiện tốt một số nội dung cụ thể sau:

1- Phối hợp với Sở Y tế để được hỗ trợ thuốc, nhân lực, các điều kiện đảm bảo theo công văn số 2303/BYT - VPB1 ngày 24/4/2013 của Bộ Y tế (công văn đã được gửi đến Hội LHTN Việt Nam các tỉnh, thành phố và đăng trên Website của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam).

2- Riêng nội dung tuyên truyền phòng chống ung thư vú, ung thư cổ tử cung: Đề nghị giao cho các bác sĩ của khoa ung bướu của bệnh viện đa khoa tỉnh và các bác sĩ của 62 huyện nghèo đã được tập huấn về 02 chuyên đề hướng dẫn sàng lọc ung thư vú, ung thư cổ tử cung do Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tổ chức chủ trì hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về bệnh ung thư vú, ung thư cổ tử cung, phương pháp tự khám tại nhà, phát hiện sớm và phòng chống bệnh cho 200 phụ nữ và trẻ em gái/01 huyện tùy theo điều kiện thực tế của huyện lựa chọn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh, huyện chuẩn bị các địa điểm tổ chức và các điều kiện đảm bảo như băng zôn, âm thanh, loa đài và mời phụ nữ, trẻ em gái đến tham dự chương trình. Tài liệu tuyên truyền đề nghị tham khảo trên Website Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam: www.thaythuoctre.org.vn.

3- Báo cáo nhanh kết quả Ngày hội về Ban Chỉ huy Ngày hội trước 16h30 ngày 19/5/2013, cụ thể như sau:
- Báo cáo nhanh kết quả (theo mẫu đã gửi trong Thông báo số 1) qua số fax: 0383.822030, 0383.822111.
- Gửi hình ảnh phản ánh các hoạt động của Ngày hội: Mỗi tỉnh gửi ít nhất 03 ảnh: 01 ảnh về toàn cảnh khai mạc Ngày hội điểm cấp tỉnh, thành phố, 01 ảnh phông sân khấu chính, 01 ảnh hoạt động (khám bệnh, mổ mắt, ngày hội rửa tay bằng xà phòng cho trẻ em, tập huấn sơ cấp cứu cơ bản, hiến máu...) qua địa chỉ email: Hoitttvn@gmail.com; batinhtc4@yahoo.com.vn; honghanh5885@gmail.com.
- Làm việc với Đài truyền hình tỉnh đề nghị chuyển hình ảnh về Ban Thời sự, Đài truyền hình Việt Nam để tổng hợp đưa tin kịp thời.

4- Để thống nhất trong toàn quốc, đề nghị Hội LHTN Việt Nam các tỉnh, thành phố sử dụng mẫu phông sân khấu, phướn, băng rôn, khẩu hiệu theo mẫu chung của Trung ương Hội. Trung ương Hội sẽ gửi file thiết kế qua email đến tất cả các tỉnh, thành phố trước ngày 15/5/2013 và đăng tải trên website của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam.

5- Để động viên và ghi nhận những thành tích của các đơn vị tham gia chương trình, đề nghị Hội LHTN Việt Nam, Hội, Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ các tỉnh, thành phố gửi báo cáo về Văn phòng Trung ương Hội LHTN Việt Nam, số 64 Bà Triệu, Hà Nội; điện thoại: 04.6263.1976; Fax: 04.3943.6156; Email: hoitttvn@gmail.com đề nghị Trung ương Hội xét khen thưởng trước ngày 12/6/2013, cụ thể như sau:  
- Tặng Bằng khen Bộ Y tế: Mỗi tỉnh, thành phố đề nghị 01 tập thể là Hội, Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ các cấp và 01 cá nhân là Thầy thuốc trẻ để Trung ương Hội xét đề nghị Bộ Y tế tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Ngày hội.
- Tặng Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Mỗi tỉnh, thành phố đề nghị 01 tập thể và 01 cá nhân là Hội LHTN Việt Nam, Hội, Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ  các cấp và cán bộ, hội viên Hội LHTN Việt Nam, Thầy thuốc trẻ để Trung ương Hội xét đề nghị Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Ngày hội.
- Tặng Bằng khen của Trung ương Hội LHTN Việt Nam: Mỗi tỉnh, thành phố đề nghị 01 tập thể và 01 cá nhân là Hội LHTN , Hội, Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ  các cấp và cán bộ, hội viên Hội LHTN, Thầy thuốc trẻ để Trung ương Hội LHTN Việt Nam xét, tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Ngày hội.
- Tặng Bằng khen của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam: Mỗi tỉnh, thành phố đề nghị 01 tập thể là Hội, Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ các cấp và 01 cá nhân là Thầy thuốc trẻ để Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam xét, tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Ngày hội.
 
Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam đề nghị Hội LHTN Việt Nam, Hội, Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ các tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện đảm bảo yêu cầu tiến độ triển khai tổ chức tốt các hoạt động Ngày hội tại địa phương. 

Trân trọng cảm ơn!
 
 
Nơi nhận: 
- Như trên;
- TT Hội LHTN VN (b/cáo);
- Lưu Vp.
 
 
TM. TT ĐOÀN CHỦ TỊCH UBTW HỘI LHTN VIỆT NAM
ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC 

(đã ký)

Nguyễn Bá Tĩnh
Phó Chủ tịch thường trực
k
iêm Tổng thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam
 
 
Các mẫu biểu kèm theo Thông báo:    
 
>>> Tải tại đây
 
 
 
 
 

10 hoạt động nổi bật trong tháng


Quảng cáo