TẦM SOÁT ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TRONG THAI KỲ VÀ SAU SANH GIÚP PHÁT HIỆN SỚM ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2 VÀ CẢI THIỆN KẾT CỤC CỦA MẸ VÀ CON

Cập nhật lúc : 15/06/2016 10:40

TẦM SOÁT ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TRONG THAI KỲ VÀ SAU SANH GIÚP PHÁT HIỆN
SỚM ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2 VÀ CẢI THIỆN KẾT CỤC CỦA MẸ VÀ CON

ThS. BS Nguyễn Mai An - BSCKII Phạm Thị Hải Châu
Đơn vị: Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Hùng Vương Tp.HCM.
 
Bài dự thi

10 hoạt động nổi bật trong tháng


Quảng cáo