SỬ DỤNG CLIP ÂM NHẠC TRONG TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC SỨC KHỎE

Cập nhật lúc : 15/06/2016 14:26

SỬ DỤNG CLIP ÂM NHẠC TRONG TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC SỨC KHỎE
 
Nhóm tác giả: Nguyễn Phương Anh, Phạm Thị Tú Anh, Nguyễn Thành hưng, Nguyễn Thu Huyền, Trịnh Hoàng Quân, Triệu Hương Quỳnh, Dương Thị Thanh Nga.
Đơn vị: Trường Đại học Y tế Công Cộng.
 
Bài dự thi

10 hoạt động nổi bật trong tháng


Quảng cáo