SỬ DỤNG CÁC SỐ ĐO VÒNG EO, TỶ LỆ VÒNG EO/VÒNG MÔNG Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH ĐỂ ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ SỚM MẮC BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TUP 2

Cập nhật lúc : 15/06/2016 16:28

SỬ DỤNG CÁC SỐ ĐO VÒNG EO, TỶ LỆ VÒNG EO/VÒNG MÔNG Ở NGƯỜI 
TRƯỞNG THÀNH ĐỂ ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ SỚM MẮC BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TUP 2

Tác giả: Trần Thị Trà Phương
Đơn vị: Khoa Dinh dưỡng lâm sàng và tiết chế, Viện Dinh dưỡng Quốc Gia

Bài dự thi

10 hoạt động nổi bật trong tháng


Quảng cáo