Quyết định của Trung ương Hội LHTN Việt Nam

Cập nhật lúc : 03/05/2013 14:39

HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM
ỦY BAN TRUNG ƯƠNG
***
Số:  338 QĐ/TWH
Hà Nội, ngày 04 tháng  4  năm 2013

QUYẾT  ĐỊNH
V/v thành lập Ban Chỉ huy Ngày hội nhân ái, vì sức khỏe cộng đồng
--------------

THƯỜNG TRỰC ĐOÀN CHỦ TỊCH ỦY BAN TRUNG ƯƠNG HỘI LHTN VIỆT NAM

- Căn cứ Điều lệ Hội LHTN Việt Nam;
- Căn cứ Kế hoạch Số 22KH/TWH ngày 28/3/2013 của Thường trực Đoàn Chủ tịch UBTW Hội LHTN Việt Nam v/v tổ chức Ngày hội nhân ái, vì sức khoẻ cộng đồng;
- Theo đề nghị của Văn phòng Trung ương Hội LHTN Việt Nam và Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam,


QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ huy Ngày hội nhân ái vì sức khoẻ cộng đồng, gồm các anh, chị có tên sau:

1. Anh Nguyễn Phi Long, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên, Phó Chủ tịch thường trực Hội LHTN Việt Nam, Chỉ huy trưởng.

2. Anh Tăng Chí Thượng, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng I thành phố Hồ Chí Minh, Chỉ huy phó thường trực.

3. Anh Lò Quang Tú, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Chỉ huy phó.

4. Anh Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Phó Chủ tịch thường trực Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chỉ huy phó.

5. Anh Nguyễn Bá Tĩnh, Phó Trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên, Ủy viên thường trực Đoàn Chủ tịch UBTW Hội LHTN Việt Nam, Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Ủy viên thường trực.

6. Chị Nguyễn Thị Thu Vân, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên, Ủy viên Thường trực Đoàn Chủ tịch UBTW Hội LHTN Việt Nam, Chánh văn phòng Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Ủy viên.

7. Anh Trần Văn Thuấn, Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Phó Giám đốc Bệnh viện K Hà Nội, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phòng chống ung thư Quốc gia, Ủy viên.

8. Anh Hà Anh Đức, Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng Bộ Y tế, Ủy viên.

9. Chị Phạm Khánh Phong Lan, Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên.

10. Anh Vũ Trí Thanh, Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Thành phố Hồ Chí Minh, Phó trưởng Phòng Nghiệp vụ, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên.

11. Anh Nguyễn Thành Huy, Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam,  Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ tỉnh Thừa Thiên - Huế, Phó Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện Trung ương Huế, Ủy viên.

12. Anh Nguyễn Trọng Khoa, Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế, Ủy viên.

13. Chị Huỳnh Hồng Hạnh, Chánh Văn phòng Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Ủy viên.

14. Chị Nguyễn Lê Hoàng Quỳnh, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Sĩ quan liên lạc phụ trách các tỉnh miền Đông Nam bộ, sông Tiền, sông Hậu.

15. Chị Nguyễn Thị Hải Yến, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Sĩ quan liên lạc phụ trách các tỉnh Duyên hải miền Trung, Tây Nguyên.

16. Chị Đinh Hồng Hạnh, Cán bộ Văn phòng Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Sĩ quan liên lạc phụ trách khu vực đồng bằng sông Hồng, Trung du Bắc Bộ và các đơn vị quân đội, công an, bệnh viện Trung ương.

17. Anh Hoàng Ngọc Sơn, Cán bộ Văn phòng Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Sĩ quan liên lạc phụ trách các tỉnh miền núi Tây Bắc bộ, Đông Bắc bộ.

Điều 2. Ban Chỉ huy Ngày hội có nhiệm vụ chỉ đạo, tổ chức thực hiện Ngày hội theo Kế hoạch số 22 KH/TWH ngày 28/3/2013 của Thường trực Đoàn Chủ tịch UBTW Hội LHTN Việt Nam.

Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên do Trưởng Ban Chỉ huy Ngày hội phân công.

Ban Chỉ huy Ngày hội kết thúc nhiệm vụ ngay sau khi kết thúc Ngày hội.

Điều 3. Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Văn phòng Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và các anh, chị có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Ban Bí thư TW Đoàn (để báo cáo);
- Hội LHTN VN các tỉnh, thành phố
  và đơn vị trực thuộc;
- Các báo, truyền hình
  của TW Đoàn, TW Hội;
- Lưu VP.   
TM. THƯỜNG TRỰC ĐOÀN CHỦ TỊCH
ỦY BAN TRUNG ƯƠNG HỘI LHTN VIỆT NAM
CHỦ TỊCH

(đã ký)


Phan Văn Mãi
 
 
10 hoạt động nổi bật trong tháng


Quảng cáo