NÂNG CAO KIẾN THỨC VÀ SÀNG LỌC BỆNH ALZHEIMER BẰNG THANG ĐIỂM MINI-COG TRONG CỘNG ĐỒNG

Cập nhật lúc : 15/06/2016 09:17

NÂNG CAO KIẾN THỨC VÀ SÀNG LỌC BỆNH ALZHEIMER 
BẰNG THANG ĐIỂM MINI-COG TRONG CỘNG ĐỒNG

TÁC GIẢ: Bác sĩ Trần Thiện Thắng 
ĐƠN VỊ CÔNG TÁC:Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Bài dự thi

10 hoạt động nổi bật trong tháng


Quảng cáo