Làm gì để gia tăng số lượng bệnh viện có khả năng chuẩn đoán và điều trị bệnh lý võng mạc, gia tăng số lượng bác sĩ chuyên khoa đáy mắt.

Cập nhật lúc : 15/06/2016 10:23

Đề tài: Làm gì để gia tăng số lượng bệnh viện có khả năng chuẩn đoán 
và điều trị bệnh lý võng mạc, gia tăng số lượng bác sĩ chuyên khoa đáy mắt

Chi Đoàn : Liên chuyên khoa 
Đơn vị: Bệnh viện Đà Nẵng
 
Bài dự thi

10 hoạt động nổi bật trong tháng


Quảng cáo