Kế hoạch

Cập nhật lúc : 24/04/2013 15:04

HỘI LHTN VIỆT NAM
UỶ BAN TRUNG ƯƠNG
***
Số: 22    KH/TWH
 
 Hà Nội, ngày 28 tháng 03  năm 2013
                                                              
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức Ngày hội nhân ái, vì sức khỏe cộng đồng
 
 
Thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2013 với chủ đề “Chung sức trẻ hành động vì an sinh xã hội”; chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2013; phát huy những kết quả đạt được của “Hành trình Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” năm 2011, 2012; thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 123 năm ngày sinh Bác Hồ kính yêu (19/5/1890 - 19/5/2013), Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày hội nhân ái, vì sức khỏe cộng đồng với những nội dung cụ thểnhư sau:

I/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 123 năm ngày sinh Bác Hồ kính yêu (19/5/1890 - 19/5/2013); tăng cường đoàn kết, tập hợp lực lượng Thầy thuốc trẻ trong các hoạt động tại cộng đồng, từ đó tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí và uy tín của tổ chức Hội đối với thanh niên và xã hội, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

2. Tiếp tục thực hiện các chương trình, cuộc vận động của Hội LHTN Việt Nam, Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam, trong đó hướng mạnh đến các hoạt động vì an sinh xã hội, cổ vũ tinh thần sống đẹp vì cộng đồng trong các tầng lớp thanh niên; tăng cường phương pháp huấn luyện cán bộ theo hình thức trực quan của tổ chức Hội LHTN Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam.

3. Ngày hội cần có sự chuẩn bị chu đáo, tổ chức hiệu quả, thiết thực, an toàn. Huy động tốt sự tham gia của thanh niên, Thầy thuốc trẻ các đơn vị.

II/ NỘI DUNG

1.     Chủ đề:  “Ngày hội nhân ái, vì sức khỏe cộng đồng”.

2.     Khẩu hiệu tuyên truyền:
- “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”.
- “Thầy thuốc trẻ rèn đức, luyện tài, vì sức khỏe cộng đồng”.
- “Thầy thuốc trẻ chung tay vì sức khỏe cộng đồng”.

3. Thời gian: Đồng loạt tổ chức Ngày hội tại tất cả các địa phương trong cả nước vào Chủ nhật ngày 19/5/2013: Khai mạc lúc 8h00 và kết thúc vào 17h00 cùng ngày.

4. Đối tượng tham gia:
- Thầy thuốc trẻ, thanh niên tình nguyện.
- Các nhà tài trợ, nhà đồng hành, tình nguyện viên.

5. Nội dung hoạt động:
   - Tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà cho đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn trong cả nước.
- Tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình, tặng quà cho nữ công nhân ở các khu công nghiệp, khu chế xuất.
- Tổ chức tặng quà, mổ mắt miễn phí cho người cao tuổi, phẫu thuật dị tật bẩm sinh cho trẻ em.
- Tổ chức khám sàng lọc ung thư cho người dân tại 62 huyện nghèo nhất toàn quốc.
- Tổ chức tập huấn các phương pháp sơ, cấp cứu cơ bản cho giáo viên và tư vấn dinh dưỡng cho cha mẹ học sinh tại các trường mầm non, tiểu học.
- Tổ chức các hoạt động hiến máu tình nguyện.
- Tổ chức các ngày hội rửa tay bằng xà phòng phòng chống bệnh tay chân miệng cho trẻ em.

6. Chỉ tiêu phấn đấu:         
 
- Số lượng Thầy thuốc trẻ tham gia: 5.000 Thầy thuốc trẻ.
- Số lượng người dân được khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí: 70.000 người.
- Mổ mắt miễn phí cho 1.000 người cao tuổi.
- Phẫu thuật dị tật bẩm sinh cho 200 trẻ em.
- Khám sàng lọc ung thư cho 10.000 người dân.
- Tập huấn các phương pháp sơ, cấp cứu cơ bản cho 5.000 giáo viên của 700trường mầm non, tiểu học trong toàn quốc.
- Vận động hội viên, thanh niên hiến máu tình nguyện: tiếp nhận được 13.000 đơn vị máu.
- Mỗi tỉnh, thành phố tổ chức được ít nhất 01 ngày hội rửa tay bằng xà phòng cho trẻ em phòng chống bệnh tay chân miệng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trung ương Hội LHTN Việt Nam
- Thành lập Ban Chỉ huy Ngày hội cấp Trung ương do Thường trực Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam làm cơ quan thường trực. Ban Chỉ huy có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện Ngày hội theo Kế hoạch.
- Giao Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam:
+ Xây dựng Phương án tổ chức Ngày hội cấp Trung ương.
+ Vận động nguồn lực hỗ trợ một phần thuốc cho các đơn vị, địa phương.
+ Phối hợp với Hội LHTN, Hội Thầy thuốc trẻ TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Huế, Đà Nẵng, Hải Phòng, các bệnh viện ngành Công an, Quân đội vận động hỗ trợ một phần thuốc, quà tặng và cử các đoàn Thầy thuốc trẻ hỗ trợ tổ chức tại các huyện nghèo trong cả nước.
+ Vận động nguồn lực và tổ chức khám sàng lọc ung thư cho 10.000 người dân tại 62 huyện nghèo trong cả nước.
+ Xây dựng nội dung tập huấn các phương pháp sơ, cấp cứu cơ bản cho giáo viên cáctrường mầm non, tiểu học; nội dung ngày hội rửa tay bằng xà phòng cho trẻ em phòng chống bệnh tay chân miệng và hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện.
- Giao Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam chỉ đạo Hội, CLB Doanh nhân trẻ các tỉnh, thành phố vận động, đóng góp hỗ trợ kinh phí, quà tặng và phối hợp với Hội, CLB Thầy thuốc trẻ của tỉnh, thành phố tổ chức các hoạt động tại địa phương, đơn vị.
- Đề nghị Hội LHTN Việt Nam TP. Hồ Chí Minh chủ trì, đăng cai tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện cấp Trung ương trong Ngày hội.
- Giao Mạng An sinh xã hội của Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp vận động nguồn lực cho Ngày hội.
- Đề nghị Báo Thanh niên, Cổng Tri thức Thánh Gióng, Công ty Đại sứ trẻ (Thương hiệu Yeah1) xây dựng phương án truyền thông và tổ chức tuyên truyền cho Ngày hội.

2. Hội LHTN các tỉnh, thành phố và đơn vị trực thuộc
- Xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày hội tại đơn vị, địa phương.
- Đăng ký các nội dung, địa điểm tổ chức Ngày hội và gửi về Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam (theo mẫu) trước ngày 15/4/2013 qua Thường trực Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, ĐT: 04.62631976, email: hoitttvn@gmail.com.Trong đó chú trọng tổ chức tại các địa bàn khu di tích lịch sử cách mạng, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đông đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có đạo, thanh niên công nhân ở các khu công nghiệp, khu chế xuất....
- Huy động các nguồn lực tổ chức Ngày hội.
-  Phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan thành lập Ban Chỉ huy Ngày hội cấp tỉnh, thành phố.
- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, chủ động liên hệ với Ban Chỉ huy cấp Trung ương để tổ chức Ngày hội theo Kế hoạch.
- Kết hợp việc ra mắt Ban vận động thành lập Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cấp tỉnh, thành phố (đối với các tỉnh, thành phố chưa có tổ chức Hội, CLB Thầy thuốc trẻ cấp tỉnh). Tổ chức ra mắt Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ cấp tỉnh, thành phố (đối với các tỉnh, thành phố chưa có tổ chức CLB Thầy thuốc trẻ cấp tỉnh).
- Báo cáo kết quả, hình ảnh, bài viết về Ngày hội gửi về Trung ương Hội LHTN Việt Nam qua Thường trực Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, ĐT: 04.62631976, email: hoitttvn@gmail.com trước 17h00 ngày 19/5/2013 để tổ chức công bố kết quả Ngày hội vào 17h00 ngày 19/5/2013. Báo cáo đề nghị khen thưởng cho các tập thể cá nhân gửi trước ngày 12/6/2013./.
 
                                
 
 
 
 
Nơi nhận:     
 
- Đ/c Lê Hồng Anh, UV BCT,
TT Ban Bí thư TW Đảng (để b/c);
- Đ/c Hà Thị Khiết, Bí thư TW Đảng,
Trưởng Ban Dân vận TW (để b/c);
- Đ/c Nguyễn Thị Kim Tiến, UV TW Đảng, Bộ Trưởng Bộ Y tế (để b/c);                  
- Ban Dân vận TW (để b/c);
- UBTWMTTQ Việt Nam (để b/c);
- Ban Bí thư TW Đoàn (để b/c);
- Chủ tịch, Phó CT Hội LHTN VN (để b/c);
- Bộ Y tế (để b/cáo);
- Hội người Cao tuổi Việt Nam;                         
- Các Tỉnh, Thành đoàn, đoàn trực thuộc (để p/h);
- Hội LHTN VN các Tỉnh, Thành và đơn vị trực thuộc (để t/h);
- TW Hội TTT VN, TW Hội DNT VN;
- Các đơn vị báo chí, truyền hình của TW Đoàn, TW Hội;
- Lưu VP.
 
TM. THƯỜNG TRỰC ĐOÀN CHỦ TỊCH
ỦY BAN TRUNG ƯƠNG HỘI LHTN VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH
 
            
 
 
(Đã ký)
 
Tăng Chí Thượng
Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam
 
 

10 hoạt động nổi bật trong tháng


Quảng cáo