GIÁO DỤC HỌC ĐƯỜNG VỀ HIẾN VÀ GHÉP TẠNG - ĐỂ TĂNG NGUỒN NGƯỜI HIẾN TẠNG TẠI VIỆT NAM GIẢI PHÁP LÂU DÀI VÀ BỀN VỮNG

Cập nhật lúc : 15/06/2016 15:04

GIÁO DỤC HỌC ĐƯỜNG VỀ HIẾN VÀ GHÉP TẠNG - 
ĐỂ TĂNG
NGUỒN NGƯỜI HIẾN TẠNG TẠI VIỆT NAM GIẢI PHÁP LÂU DÀI VÀ BỀN VỮNG

- Trần Nhật Thăng, Bộ môn Sản Phụ Khoa, Trường ĐHYD TP HCM.
- Lê Đình Hiếu, Bộ môn Ngoại, Trường ĐHYK Phạm Ngọc Thạch.

Bài dự thi

10 hoạt động nổi bật trong tháng


Quảng cáo