GIẢI PHÁP SÁNG TẠO NHẰM GIA TĂNG SỐ LƯỢNG BỆNH VIỆN VÀ BÁC SỸ CHUYÊN KHOA ĐÁY MẮT CÓ KHẢ NĂNG PHÁT HIỆN SỚM BỆNH LÝ VÕNG MẠC ĐÁI THÁO ĐƯỜNG

Cập nhật lúc : 15/06/2016 16:26

GIẢI PHÁP SÁNG TẠO NHẰM GIA TĂNG SỐ LƯỢNG BỆNH VIỆN 
VÀ BÁC SỸ CHUYÊN KHOA ĐÁY MẮT CÓ KHẢ NĂNG PHÁT HIỆN SỚM
BỆNH LÝ VÕNG MẠC ĐÁI THÁO ĐƯỜNG

Nhóm tác giả: Dương Thị Thu Phương, Phạm Thị Hồng Dương, Đỗ Việt Dũng
Đơn vị công tác: Khoa Đáy mắt, Bệnh viện Mắt Hà Nội.

Bài dự thi

10 hoạt động nổi bật trong tháng


Quảng cáo