DỰ ÁN SÀNG LỌC PHÁT HIỆN SỚM SUY GIẢM NHẬN THỨC VÀ SA SÚT TRÍ TUỆ Ở CỘNG ĐỒNG

Cập nhật lúc : 08/06/2016 09:25

DỰ ÁN SÀNG LỌC PHÁT HIỆN SỚM SUY GIẢM NHẬN THỨC 
VÀ SA SÚT TRÍ TUỆ Ở CỘNG ĐỒNG

Nguyễn Thị Khánh Linh, Lê Hoàng Thiệu
Đơn vị công tác: Khoa Y tế công cộng, Trường Đại học Y dược Huế.
 
Bài dự thi
 

10 hoạt động nổi bật trong tháng


Quảng cáo