BỆNH NHÂN BỊ SA SÚT TRÍ TUỆ (ALZHEIMER)

Cập nhật lúc : 15/06/2016 09:28

BỆNH NHÂN BỊ SA SÚT TRÍ TUỆ
(ALZHEIMER)

Nhóm nghiên cứu: Asclepios - Đại học Y Hà Nội, Viện Tim mạch Việt Nam
1. Trần Trung Thành - Tổ 21 lớp Y4F.
2. Cao Mạnh Hưng - Tổ 12 lớp Y4C.
3. Bùi Thị Khánh Ngọc - Tổ 01 lớp Y4A.
4. Nguyễn Thị Thu Hà - Tổ 11 lớp Y4C.
 
Bài dự thi

10 hoạt động nổi bật trong tháng


Quảng cáo