ĐỀ XUẤT CHIẾN LƯỢC NHẰM GIẢM SỐ MẮC VÀ SỐ TỬ VONG NHÓM UNG THƯ PHỔ BIẾN TẠI VIỆTNAM: PHỔI, GAN, VÚ VÀ CỔ TỬ CUNG

Cập nhật lúc : 15/06/2016 09:18

ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN Y TẾ:
ĐỀ XUẤT CHIẾN LƯỢC NHẰM GIẢM SỐ MẮC VÀ SỐ TỬ VONG
NHÓM UNG THƯ PHỔ BIẾN TẠI VIỆTNAM: PHỔI,GAN,VÚ VÀ CỔ TỬ CUNG
 
NGƯỜI ĐỀ XUẤT: PHAN PHƯƠNG THẢO
CƠ QUAN: HSSV năm V chuyên ngành BS.YHDP Khóa 2017 ĐH Y Dược TP HCM
 
Bài dự thi

10 hoạt động nổi bật trong tháng


Quảng cáo