ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG HIẾN MÔVÀ BỘ PHẬN CƠ THỂ CỦA HỌC SINH, SINH VIÊN MỘT SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG TRÊN ĐỊA BÀN TÌNH QUẢNG NAM NĂM 2016

Cập nhật lúc : 15/06/2016 09:17

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG HIẾN MÔVÀ BỘ PHẬN CƠ THỂ CỦA HỌC SINH, 
SINH VIÊN MỘT SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG
TRÊN ĐỊA BÀN TÌNH QUẢNG NAM NĂM 2016

Tác giả: Lê Đỗ Mười Thương1, Phan Thị Mỹ Linh1, Lê Văn Hòa2
1Khoa Y học cộng đồng trường Cao đẳng y tế Quảng Nam 
2Sinh viên Y4 trường Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh
 
Bài dự thi

10 hoạt động nổi bật trong tháng


Quảng cáo