Chiến dịch khám, chữa bệnh nhân đạo và chăm sóc sức khoẻ cộng đồng năm 2014 cho nhân dân xã Sảng Mộc huyện Võ Nhai, Thái Nguyên.

Cập nhật lúc : 27/01/2015 09:03

Để triển khai thực hiện kế hoạch số 195 KH/BCĐCTKCBNĐ ngày 10/10/2014 của Ban Chỉ đạo Trung ương và Công văn số 7486/BYT-KCB ngày 22 tháng 10 năm 2014 của Bộ Y tế về việc chỉ đạo triển khai Chiến dịch khám, chữa bệnh nhân đạo và chăm sóc sức khoẻ cộng đồng năm 2014, Bệnh viện Trường đại học Y khoa, Đại học Thái Nguyên đã thành lập đoàn khám chữa bệnh nhân đạo tại xã Sảng Mộc gồm 40 cán bộ, thực hiện trong 3 ngày từ ngày 12/12/2014 đến ngày 14/12/2014.

Trong 3 ngày, Đoàn đã tổ chức khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tư vấn giáo dục sức khỏe cho 1032 người dân có hoàn cảnh khó khăn và 100% người dân đến khám được nhận quà của Bệnh viện, bao gồm: tờ lịch năm 2015 và quần áo, giầy dép quyên góp.

Một số hình ảnh khám, chữa bệnh:

IMG_2704.JPG

IMG_2699.JPG

IMG_2697.JPG

IMG_2634.jpg

IMG_2663.jpg

IMG_2708.jpg

IMG_2725.jpg

HTTT

10 hoạt động nổi bật trong tháng


Quảng cáo