ĐỀ ÁN CHI TIẾT PHÂN BỔ ĐẠI BIỂU DỰ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC HỘI THẦY THUỐC TRẺ VIỆT NAM LẦN THỨ III

Cập nhật lúc : 20/10/2015 15:52

ĐỀ ÁN 
CHI TIẾT PHÂN BỔ ĐẠI BIỂU DỰ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC
HỘI THẦY THUỐC TRẺ VIỆT NAM LẦN THỨ III
 
Căn cứ Điều lệ Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Đề án tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ III nhiệm kỳ 2015 – 2020, Thường trực Hội Thầy Thuốc Trẻ Việt Nam xây dựng Đề án chi tiết phân bổ đại biểu dự Đại hội Hội Thầy thuốc Trẻ Việt Nam lần thứ III nhiệm kỳ 2015 – 2020 như sau: 
 
I. YÊU CẦU ĐỐI VỚI ĐẠI BIỂU:
 
- Tuổi: không quá 45, ngoại trừ đại biểu đương nhiên và đại biểu chỉ định.
 
- Là cán bộ chủ chốt Hội LHTN Việt Nam các tỉnh, thành phố; hội viên Hội, CLB Thầy thuốc trẻ hoặc Thầy thuốc trẻ tiêu biểu của các địa phương, bộ, ngành (nơi chưa có tổ chức Hội, CLB).
 
- Phẩm chất cá nhân: chấp hành tốt chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có uy tín trong xã hội và trong lực lượng Thầy thuốc trẻ. 
 
- Thành tích hoạt động nơi công tác: có thành tích xuất sắc trong công tác chuyên môn, nghiên cứu khoa học, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng. 
 
- Tích cực tham gia hoạt động Đoàn, Hội, phong trào thanh niên và công tác xã hội.
 
II. NGUYÊN TẮC PHÂN BỔ ĐẠI BIỂU:

- Căn cứ vào số hội viên của từng địa phương, đơn vị để phân bổ số lượng đại biểu cho phù hợp.
 
- Đại biểu chỉ định không quá 5% do Thường trực Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam thống nhất chỉ định.

III. CƠ CẤU, THÀNH PHẦN VÀ SỐ LƯỢNG ĐẠI BIỂU 
 
1. Phân bổ số lượng đại biểu
 
- Tổng số đại biểu: 350 đại biểu
 
- Đại biểu chỉ định : 08 đại biểu
 
- Đại biểu đương nhiên: là các Uỷ viên BCH Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam nhiệm kỳ II: 109 đại biểu
 
- Đại biểu do địa phương, đơn vị chọn cử thuộc 63 tỉnh, thành phố: 
 
+ Mỗi tỉnh, thành phố chọn cử 03 đại biểu trong đó 01 đại biểu đại diện Hội LHTN Việt Nam và 02 đại biểu đại diện Hội, CLB Thầy thuốc trẻ các tỉnh, thành phố: 183 đại biểu. 
 
+ Thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh: mỗi đơn vị cử 05 đại biểu: 10 đại biểu
 
- Đại biểu của Đoàn Thanh niên Bộ Công an, Bộ Quốc phòng: mỗi đơn vị cử 05 đại biểu: 10 đại biểu
 
- Đại biểu được tuyên dương “Thầy thuốc trẻ bám bản”: 30 đại biểu
 
2. Qui trình giới thiệu, chỉ định đại biểu chính thức:
 
- Đại biểu chỉ định: là các Thầy thuốc trẻ tiêu biểu do Thường trực Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lựa chọn và chỉ định.
 
- Đại biểu đương nhiên: là các Ủy viên Ban Chấp hành Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khóa II.
 
- Đại biểu do địa phương, đơn vị chọn cử: Đại biểu đại diện Hội LHTN, Hội, CLB Thầy thuốc trẻ các tỉnh, thành phố hiệp thương lựa chọn, giới thiệu. Những địa phương chưa thành lập tổ chức Hội, CLB Thầy thuốc trẻ thì do Ủy ban Hội LHTN địa phương lựa chọn, giới thiệu.
 
- Đại biểu “Thầy thuốc trẻ cắm bản” do Hội LHTN, Hội, CLB Thầy thuốc trẻ các tỉnh thành phố giới thiệu.
 
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 
Căn cứ ý kiến thống nhất của Ban Chấp hành Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, giao lại cho Thường trực Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Tiểu ban Nhân sự phân bổ số lượng, cơ cấu đại biểu dự Đại hội theo Đề án này. 
 
File Word >>> Tải tại đây

10 hoạt động nổi bật trong tháng


Quảng cáo