Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ III (nhiệm kỳ 2015 – 2020)

Cập nhật lúc : 20/10/2015 15:45

KẾ HOẠCH
Tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc
Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ III (nhiệm kỳ 2015 – 2020) 
 
Căn cứ Điều lệ Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào Thầy thuốc trẻ năm 2015, Ban Chấp hành Trung ương Hội xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ III (nhiệm kỳ 2015 – 2020) như sau: 
 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1- Tổng kết công tác Hội và phong trào Thầy thuốc trẻ khóa II (nhiệm kỳ 2012 – 2015); xây dựng mục tiêu, phương hướng công tác khóa III (nhiệm kỳ 2015 – 2020); củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng tổ chức, hoạt động của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp Thầy thuốc trẻ.
 
2- Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 – 2020 là ngày hội đoàn kết của các Thầy thuốc trẻ Việt Nam, là diễn đàn của Thầy thuốc trẻ Việt Nam bày tỏ quyết tâm, xác định trách nhiệm và tinh thần xung phong, tình nguyện trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. 
 
3- Đại hội tổ chức trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, an toàn, bảo vệ môi trường; Đại hội chỉ sử dụng công nghệ thông tin, không sử dụng giấy; tạo không khí phấn khởi, tự hào trong cán bộ, hội viên, Thầy thuốc trẻ Việt Nam; thu hút sự quan tâm chăm lo của ngành Y tế, xã hội đối với Thầy thuốc trẻ và tổ chức Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam. Trước, trong và sau Đại hội tạo được phong trào thi đua sôi nổi và hành động thiết thực của Thầy thuốc trẻ trong học tập, rèn luyện nâng cao y đức; sáng tạo trong nghiên cứu khoa học; tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng. 
 
Tinh thần Đại hội: 
 
- PA1: “Thầy thuốc trẻ Việt Nam làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”
 
- PA2: “Thầy thuốc trẻ Việt Nam rèn đức, luyện tài, vì sức khỏe cộng đồng”
 
¬- PA3: “Thầy thuốc trẻ Việt Nam đi đầu thực hiện quy tắc ứng xử, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”
 
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1- Tổng kết, đánh giá công tác Hội và phong trào Thầy thuốc trẻ khóa II (nhiệm kỳ 2012-2015); biểu dương tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Thầy thuốc trẻ.
 
2- Xây dựng mục tiêu, phương hướng hoạt động của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khóa III (nhiệm kỳ 2015 – 2020).
 
3- Thông qua báo cáo sửa đổi Điều lệ và Điều lệ Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam sửa đổi. 
 
4- Hiệp thương chọn cử Ban Chấp hành Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khóa III, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI

1- Thời gian: Dự kiến 02 ngày, từ ngày 11 – 12/12/2015.
 
2- Địa điểm: tại Thủ đô Hà Nội.
 
IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

Ngày thứ nhất:
 
* Buổi sáng:
 
- Từ 7h30 – 11h30: Đón tiếp đại biểu
 
- Từ 9h00 – 10h30: Họp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phiên cuối cùng khóa II 
 
- Từ 10h30 – 11h00: Họp các Trưởng đoàn đại biểu
 
* Buổi chiều: Đại hội Phiên thứ nhất (14h00 – 16h30):
 
- Chào cờ.
 
- Bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu, cử thư ký Đại hội.
 
- Khai mạc Đại hội.
 
- Báo cáo tình hình đại biểu dự Đại hội. 
 
- Báo cáo tóm tắt kết quả công tác Hội và phong trào Thầy thuốc trẻ khóa II (nhiệm kỳ 2012 - 2015) và Dự thảo Phương hướng hoạt động Hội khóa III (nhiệm kỳ 2015 - 2020) của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam. 
 
- Báo cáo đánh giá kết quả công tác của Ban Chấp hành Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khóa II (nhiệm kỳ 2012 - 2015). 
 
- Tham luận
 
- Thông qua Điều lệ Hội sửa đổi. 
 
- Hiệp thương chọn cử Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khoá III (nhiệm kỳ 2015 – 2020).
 
- Tặng Bằng khen của Bộ Y tế, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ.
 
- Ban Chấp hành Trung ương Hội khoá III (nhiệm kỳ 2015 – 2020) họp phiên thứ nhất.
 
* Từ 17h00 – 18h00: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt gương Thầy thuốc trẻ bám bản
 
Ngày thứ hai:
 
* Buổi sáng: 
7h30 – 8h30: Lễ viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
 
8h30 – 11h30: Đại hội Phiên thứ 2
 
- Chương trình văn nghệ.
 
- Chào cờ.
 
- Phát biểu chào mừng của Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và báo cáo tóm tắt kết quả Đại hội phiên thứ nhất.
 
- Phim phóng sự về các hoạt động nổi bật khóa II (nhiệm kỳ 2012 – 2015), Phương hướng hoạt động Hội khóa III (2015-2020) 
 
- Tuyên dương Thầy thuốc trẻ bám bản.
 
- Trao tặng Huân chương Lao động hạng III cho Tập thể Hội và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân.
 
- Tham luận (dự kiến 02 bài phát biểu bằng hình ảnh).
 
- Phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
 
- Phát biểu của lãnh đạo Bộ Y tế.
 
- Phát biểu của Thường trực Đoàn Chủ tịch UBTW Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
 
- Công bố kết quả hiệp thương và ra mắt Ban Chấp hành Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khóa III, nhiệm kỳ 2015– 2020.
 
- Chia tay các anh, chị trong Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa II không tái cử. 
 
- Thư của Đại hội gửi lực lượng Thầy thuốc trẻ Việt Nam.
 
- Thông qua Nghị quyết của Đại hội.
 
- Diễn văn Bế mạc Đại hội.

V. CÁC SỰ KIỆN GẮN VỚI CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2015.
 
2. Đề án Tiếp sức người bệnh.
 
3. Tổ chức cuộc thi ảnh “Nụ cười Thầy thuốc trẻ”
 
4. Tổ chức các lớp Tập huấn nâng cao năng lực quản lý cho các nhà quản lý trẻ ngành Y tế
 
5. Tổ chức chuỗi hoạt động đồng loạt phòng chống ung thư tại 05 thành phố: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ
 
6. Bình chọn Thầy thuốc trẻ tiêu biểu công tác tại các xã nghèo (Thầy thuốc trẻ bám bản)
 
7. Ra mắt trang thông tin điện tử chuyên ngành Y Dược Univadis
 
8. Tổ chức Festival các trường Đại học Y Dược lần thứ nhất.
 
(Các sự kiện trên có đề án riêng)
 
VI. PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI VÀ HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN VỀ ĐẠI HỘI

- Phát động trong các cấp bộ Hội phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội với việc: Tổ chức đăng ký đảm nhận các công trình, phần việc thi đua thực hiện 03 cuộc vận động của Hội; củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Hội. 
 
- Hệ thống báo chí của Đoàn, Hội dành nhiều thời lượng tuyên truyền về Đại hội, về Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và nội dung dự thảo văn kiện.
 
VII. ĐẠI BIỂU ĐẠI HỘI

1- Đại biểu chính thức: 350 đại biểu.
 
2- Đại biểu khách mời: 50 đại biểu.
 
- Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
 
- Lãnh đạo Bộ Y tế, các Bộ, Ngành, đoàn thể Trung ương.
 
- Ban Bí thư Trung ương Đoàn.
 
- Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
 
- Lãnh đạo Thành ủy, UBND TP. Hà Nội.
 
- Ban Vận động thành lập Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam.
 
- Hội đồng tư vấn Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam.
 
- Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, các Hội thành viên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung tâm tình nguyện Quốc gia, các Hội ngành Y tế.
 
- Đại diện Mẹ Việt Nam anh hùng, Mẹ anh hùng, liệt sĩ, Bác sĩ Đặng Thùy Trâm; các Giáo sư đầu ngành, đại diện Sở Y tế Hà Nội và một số Sở Y tế.
 
- Đại diện Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Huế, Cần Thơ.
 
- Các đơn vị tài trợ, đồng hành
 
- Phóng viên các cơ quan báo chí.
 
* Riêng Phiên làm việc thứ 2: Mời 150 đại biểu là đại diện Đoàn Thanh niên, CLB Thầy thuốc trẻ các bệnh viện và sinh viên các trường Y, Dược trên địa bàn TP. Hà Nội 
 
VIII. XÂY DỰNG BAN CHẤP HÀNH VÀ BAN THƯỜNG VỤ TRUNG ƯƠNG HỘI THẦY THUỐC TRẺ VIỆT NAM KHOÁ III (có Đề án riêng):

IX. CÁC BỘ PHẬN ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI VÀ GIÚP VIỆC ĐẠI HỘI
 
1- Các bộ phận điều hành Đại hội
 
1.1- Đoàn Chủ tịch Đại hội: Dự kiến 13-15 anh, chị.
 
1.2- Đoàn thư ký Đại hội: 3 anh, chị.
 
1.3- Ban Thẩm tra tư cách đại biểu: 5 anh, chị.
 
2- Các tiểu ban phục vụ công tác tổ chức Đại hội
 
2.1- Tiểu ban tuyên truyền, văn hoá, văn nghệ: Dự kiến 11 - 13 anh, chị.
 
2.2- Tiểu ban nội dung: dự kiến 09 - 11 anh, chị.
 
2.3- Tiểu ban nhân sự và điều lệ: dự kiến 07 - 09 anh, chị.
 
2.4- Tiểu ban Hậu cần, vận động tài trợ: dự kiến 13 - 15 anh, chị.
 
X. QUY CHẾ, TRANG PHỤC VÀ CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI
 
1- Qui chế Đại hội: Thẩm quyền của Đại hội.
 
2- Trang phục đại biểu Đại hội: 
 
- Nam: Mặc Comple tại phiên khai mạc, bế mạc. 
 
- Nữ: Mặc áo dài tại phiên khai mạc, bế mạc.
 
- Đại biểu lực lượng vũ trang: quân phục, sắc phục theo quy định.
 
- Đại biểu là người dân tộc thiểu số, tôn giáo: trang phục dân tộc, lễ phục tôn giáo tại các phiên làm việc tập trung.
 
* Các đại biểu đeo logo của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam do Ban Tổ chức trang bị.

3- Chế độ tài chính:
 
- Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lo chi phí: ăn, đi lại của đại biểu Đại hội trong thời gian diễn ra Đại hội; các chi phí phục vụ tổ chức Đại hội.
 
- Đơn vị, địa phương: Các chi phí đi lại và ăn nghỉ dọc đường từ địa phương về Hà Nội và ngược lại; chi phí nghỉ của đại biểu tại Hà Nội; các chi phí khác liên quan đến Đoàn Đại biểu.
 
- Căn cứ vào chương trình Đại hội, Ban Tổ chức Đại hội vận động thêm kinh phí tài trợ để đảm bảo tốt các yêu cầu đề ra.
 
XI. TÀI LIỆU ĐẠI HỘI 

1- Tài liệu cho đại biểu gồm:
 
- Chương trình Đại hội, sổ tay Đại biểu và Qui chế Đại hội.
 
- Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khoá II trình Đại hội khóa III.
 
- Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khóa II. 
 
- Tham luận của các Đoàn đại biểu, các bộ, ngành và các cá nhân tiêu biểu.
 
- Dự thảo Báo cáo sửa đổi Điều lệ và Điều lệ Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam sửa đổi.
 
- Đề án xây dựng Ban Chấp hành Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khoá III.
 
- Phụ lục số liệu.
 
* Tất cả các tài liệu sẽ không in mà sẽ được đăng tải trên website của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và gửi tới email của tất cả các đại biểu dự Đại hội
 
2- Tài liệu khách mời: bao gồm các tài liệu trên trừ các tài liệu về đề án nhân sự Đại hội (Tất cả các tài liệu sẽ không in mà sẽ được đăng tải trên website của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và gửi tới email của các đại biểu hoặc Thư ký)
 
3- Các tài liệu tham khảo: 
 
- Điển hình Thầy thuốc trẻ trong các cuộc vận động của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam trong nhiệm kỳ II (Tất cả các tài liệu sẽ được đăng tải trên website của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và gửi tới email của các đại biểu)
 
XII. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1- Tháng 5 - tháng 9 năm 2015:
 
- Chỉ đạo Đại hội Hội Thầy thuốc trẻ các tỉnh, thành phố (cả năm).
 
- Tổ chức xin ý kiến Ban Thường vụ, Ban Chấp hành về dự thảo Kế hoạch tổ chức Đại hội, báo cáo kết quả công tác Hội và phong trào Thầy thuốc trẻ nhiệm kỳ 2015 – 2020.
 
- Báo cáo xin ý kiến Thường trực Đoàn Chủ tịch, Đoàn Chủ tịch, UBTW Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam về Đề án tổ chức Đại hội.
 
- Báo cáo xin ý kiến Ban Bí thư Trung Đoàn, Bộ Y tế về Đại hội.
 
- Thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội.
 
- Thành lập các Tiểu ban của Đại hội; thống nhất kế hoạch hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên các Tiểu Ban.
 
- Lập hồ sơ vận động tài trợ.
 
- Các Tiểu ban triển khai các hoạt động theo kế hoạch.
 
- Tổ chức Ngày hội “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.
 
- Triển khai Đề án Tiếp sức người bệnh
 
- Triển khai bình chọn bình chọn Thầy thuốc trẻ tiêu biểu công tác tại các xã nghèo (Thầy thuốc trẻ bám bản).
 
- Triển khai tổ chức cuộc thi ảnh “Nụ cười Thầy thuốc trẻ”
 
- Tổ chức Tập huấn nâng cao năng lực quản lý cho các nhà quản lý trẻ ngành Y tế
 
2- Tháng 10 năm 2015:
 
- Tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của Thầy thuốc trẻ và các đơn vị liên quan. 
 
- Tiến hành hiệp thương nhân sự theo quy trình.
 
- Xây dựng kế hoạch sản xuất các Video clip phục vụ nội dung Đại hội.
 
- Phân bổ Đại biểu dự Đại hội.
 
- Ra mắt trang thông tin điện tử chuyên ngành Y Dược Univadis
 
- Tổ chức chuỗi hoạt động đồng loạt phòng chống ung thư tại 05 thành phố: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ
3- Tháng 11 năm 2015:
 
- Tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý của Hội đồng tư vấn Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, các GS đầu ngành, Sở Y tế, các bệnh viện về nội dung văn kiện.
 
- Hiệp thương báo cáo Bộ Nội vụ, Bộ Y tế, Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đề án nhân sự cụ thể Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khoá III; về nội dung, công tác chuẩn bị Đại hội, văn kiện dự thảo đã qua góp ý; chương trình Đại hội; lịch tổ chức Đại hội.
 
- Triển khai thông tri triệu tập Đại hội.
 
- Hoàn thiện hiệp thương danh sách nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khoá III.
 
- Duyệt kịch bản điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội.
 
- Duyệt chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội.
 
- Hoàn thiện các văn kiện trình Đại hội.
 
- Tổng hợp danh sách đại biểu dự Đại hội.
 
4- Tháng 12 năm 2015: 
 
- Tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ và Ban Chấp hành TW Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phiên cuối cùng nhiệm kỳ II.
 
- Tổ chức Đại hội lần thứ III. 
 
- Tổ chức Festival các trường Đại học Y Dược lần thứ nhất chào mừng thành công Đại hội. 

 
Tải file Word  >>> Tại đây

10 hoạt động nổi bật trong tháng


Quảng cáo