Dự thảo nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Cập nhật lúc : 04/01/2016 17:04

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam 
lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020
 
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ III được tổ chức trọng thể tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, từ ngày 06 đến ngày 07 tháng 01 năm 2016, với sự tham gia của 350 đại biểu chính thức là các thầy thuốc trẻ tiêu biểu đại diện cho lực lượng Thầy thuốc trẻ cả nước và các cán bộ Đoàn, Hội tiêu biểu đã có những đóng góp tích cực trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
 
Với niềm tự hào và phấn khởi về sự hình thành, phát triển của tổ chức Hội và những đóng góp tích cực của lực lượng thầy thuốc trẻ Việt Nam cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong những năm qua.
 
Với nhận thức đầy đủ về trọng trách to lớn của đội ngũ thầy thuốc trẻ đối với cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế.
 
Sau khi thảo luận sâu sắc về các văn kiện và tiến hành hiệp thương dân chủ về các nội dung trong chương trình làm việc,
 
Đại hội thống nhất:
 
QUYẾT NGHỊ
 
1. Thông qua Báo cáo của Ban chấp hành Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khóa II, nhiệm kỳ 2012 - 2015 trình Đại hội. Giao cho Ban chấp hành Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khoá III nhiệm kỳ 2015 - 2020 tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Thị Kim Tiến, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Danh dự Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và đồng chí Nguyễn Phi Long, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, đồng thời căn cứ kết quả biểu quyết và các kết luận của Đại hội để hoàn chỉnh và chính thức ban hành các văn kiện Đại hội. 
 
2. Thông qua Điều lệ Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam sửa đổi: nâng thời gian nhiệm kỳ từ 3 lên 5 năm. Giao cho Ban chấp hành Trung ương Hội khoá III báo cáo với Bộ Nội vụ, Bộ Y tế và Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam để phê chuẩn Điều lệ Hội.
 
3. Thông qua kết quả hiệp thương Ban Chấp hành Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khoá III, nhiệm kỳ 2015 - 2020, gồm 108 anh, chị do Anh Trần Văn Thuấn - Phó Giám đốc Bệnh K, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khóa II làm Chủ tịch. 
 
4. Thông qua kết quả hiệp thương chọn cử Ban Kiểm tra Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khóa III, nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 05 ủy viên.
 
5. Giao cho Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa III và các cấp bộ Hội xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể thiết thực thắng lợi mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào Thầy thuốc trẻ giai đoạn 2015 -2020 đã được Đại hội thông qua.
 
Đại hội trân trọng đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Bộ Y tế tiếp tục quan tâm chỉ đạo, định hướng toàn diện và tạo điều kiện giúp đỡ Hội triển khai các chương trình hoạt động, xây dựng và phát triển tổ chức Hội. 
 
Đại hội kêu gọi các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội trong và ngoài nước tăng cường giúp đỡ và hợp tác với Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam trong các hoạt động hỗ trợ đội ngũ thầy thuốc trẻ phấn đấu rèn luyện và trưởng thành.
 
Đại hội kêu gọi tất cả các Thầy thuốc trẻ Việt Nam ở trong và ngoài nước hãy đoàn kết, tập hợp trong tổ chức Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, hưởng ứng các chương trình hoạt động của Hội, ra sức thi đua sáng tạo, nghiên cứu khoa học tích cực tham gia các hoạt động xã hội, đóng góp tích cực vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
 
Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2016
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ III
HỘI THẦY THUỐC TRẺ VIỆT NAM

10 hoạt động nổi bật trong tháng


Quảng cáo