BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC CỦA BAN CHẤP HÀNH

Cập nhật lúc : 04/01/2016 16:59

BÁO CÁO 
KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 
HỘI THẦY THUỐC TRẺ VIỆT NAM KHOÁ II, NHIỆM KỲ 2012 – 2015 
TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC HỘI TTT VIỆT NAM LẦN THỨ III 
=========
 
Thực hiện trách nhiệm, quyền hạn được quy định trong Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khoá II, Ban Chấp hành Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam xin báo cáo kiểm điểm công tác nhiệm kỳ 2012 - 2015 trước Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ III như sau:
 
I. CÔNG TÁC KIỆN TOÀN, BỔ SUNG ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC, ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG HỘI KHÓA II.

Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ II đã hiệp thương bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội gồm 98 ủy viên. Trong 3 năm qua, Ban Chấp hành Trung ương Hội đã qua 2 lần kiện toàn hiệp thương bầu bổ sung nhân sự tại các lần Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội.
 
Tính đến thời điểm hiện nay, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khóa II có 109 ủy viên, Ban Thường vụ Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam có 28 ủy viên; có 01 Chủ tịch, 07 Phó Chủ tịch; 01 Tổng thư ký, 01 Phó Tổng thư ký.
 
II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG HỘI TTT VIỆT NAM KHOÁ II.

1. Việc xây dựng các chương trình, kế hoạch và công tác chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Hội 
Với tôn chỉ hoạt động “Thầy thuốc trẻ Việt Nam rèn đức, luyện tài, vì sức khỏe cộng đồng”, trong nhiệm kỳ II, Ban Chấp hành Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã đoàn kết, thống nhất, phát huy trí tuệ tập thể xây dựng chương trình hoạt động bám sát những mục tiêu trọng tâm, mang tính ưu tiên trong nhiệm kỳ II. Đồng thời chỉ đạo đồng bộ quyết liệt và tạo được sự hưởng ứng tốt của các Hội, CLB địa phương và Thầy thuốc trẻ trên toàn quốc. 
 
Từ các mục tiêu trên, Ban Chấp hành Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã xây dựng và chỉ đạo thực hiện hoạt động thu được nhiều kết quả quan trọng:
 
- Trong 3 năm, vận động, hỗ trợ thành lập Hội, Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ tại 63/63 tỉnh thành trên cả nước trong đó có 28 tỉnh, thành phố có tổ chức Hội. các Hội, CLB thực sự tập hợp được các Thầy thuốc trẻ tham gia hoạt động.
 
- Phát động 3 cuộc vận động: “Thầy thuốc trẻ học tập, rèn luyện nâng cao y đức”; “Thầy thuốc trẻ sáng tạo trong nghiên cứu khoa học”; “Thầy thuốc trẻ vì sức khoẻ cộng đồng”: Kêu gọi, động viên và tạo nhiệt huyết cho Thầy thuốc trẻ, cụ thể hóa thành những hành động nâng cao năng lực nghiên cứu, năng lực chuyên môn và tinh thần tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng. 
 
- Phát động và tổ chức thành công nhiều hoạt động lớn, ý nghĩa, thu hút đông đảo Thầy thuốc trẻ và thanh niên tham gia như: Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng hàng năm, Hành trình Vì sức khỏe Người cao tuổi trên phạm vi toàn quốc đã được tổ chức kỷ lục Việt Nam ghi nhận kỷ lục khám chữa bệnh miễn phí cho nhân dân và người nghèo trên khắp các tỉnh thành cả nước. Hội nghị khoa học sáng tạo Thầy thuốc trẻ, chương trình Tiếp sức người bệnh....
 
2. Hoạt động của Ban Thường vụ, Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam trong điều hành các công việc hàng ngày của Ban Chấp hành Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam. 
 
Trong nhiệm kỳ qua, Ban Thường vụ và cơ quan Thường trực Hội ngoài các kỳ họp thường xuyên, Ban Thường vụ duy trì trao đổi thông tin qua Groupmail, Website thaythuoctre.org.vn nhằm cập nhật thường xuyên liên tục và chỉ đạo triển khai các hoạt động của Hội; chuẩn bị tốt nội dung các kỳ họp của Ban Chấp hành Trung ương và nội dung Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ III, triển khai có hiệu quả các chủ trương công tác của Ban Chấp hành Trung ương, Ban Thường vụ, điều hành có hiệu quả hoạt động Hội. 
 
3. Lề lối làm việc, phương pháp chỉ đạo và chất lượng tham gia của các anh, chị Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam ngày càng được nâng cao:
 
Ban Chấp hành Trung ương Hội, Ban Thường vụ đã duy trì đều đặn các kỳ họp định kỳ, bàn bạc và quyết định những vấn đề liên quan trực tiếp đến tổ chức Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam; quyết định Chương trình công tác Hội và phong trào từng năm; quyết định kiện toàn Ban Chấp hành Trung ương Hội. Thường trực Hội duy trì thường xuyên việc trao đổi ý kiến giữa các anh, chị lãnh đạo Hội công tác tại cơ quan Thường trực, các anh, chị là lãnh đạo Hội, đơn vị thành viên để giải quyết công việc theo thẩm quyền. 
 
III. NHỮNG TỒN TẠI VÀ HẠN CHẾ

Sau nhiệm kỳ hoạt động với nhiều bộn bề trong công tác xây dựng hoàn thiện bộ máy và mạng lưới tổ chức Hội, Ban Chấp hành Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã vượt qua nhiều khó khăn trong việc tạo tính gắn kết giữa tổ chức Hội trên toàn quốc thành một khối thống nhất, đảm bảo thực hiện những mục tiêu chung trong các hoạt động của Hội và phát huy được màu sắc riêng của Hội, CLB các tỉnh, thành phố. Do cơ quan Văn phòng Hội còn ít nhân lực và phần lớn các Anh chị Thường trực là cán bộ lãnh đạo tại các cơ quan/bệnh viện lớn do vậy công tác chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Ban Thường vụ và Thường trực Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam xuống các tỉnh thành đôi lúc còn chưa kịp thời; chưa có một chiến lược truyền thông của Hội kế hoạch gây quỹ hoạt động một cách bền vững.
 
IV. MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

1. Xây dựng Ban Chấp hành Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đoàn kết, thống nhất, tăng cường tỷ lệ Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương là các cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực nghiên cứu và chuyên khoa có nhiều uy tín, có sức hút đối với Thầy thuốc trẻ.
 
2. Phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể phải đi đôi với đề cao trách nhiệm cá nhân. Mỗi quyết định của Ban Chấp hành Trung ương là kết quả trí tuệ tập thể cần được thực hiện với vai trò chủ động, sáng tạo của mỗi cá nhân Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương. 
 
3. Chủ động, tích cực tham mưu với Bộ Y tế, cùng tham gia giải quyết các vấn đề y tế trọng tâm và đang được xã hội quan tâm. Phát huy vai trò của một tổ chức xã hội nghề nghiệp mang tính đặc thù và nêu cao tinh thần vì sức khỏe nhân dân.
 
Trên đây là kiểm điểm công tác nhiệm kỳ 2012 - 2015 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khoá II trình Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ lần thứ III.
 
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG HỘI TTT VIỆT NAM 
KHÓA II, NHIỆM KỲ 2012 - 2015

10 hoạt động nổi bật trong tháng


Quảng cáo