HỘI NGHỊ KHOA HỌC SÁNG TẠO THẦY THUỐC TRẺ VIỆT NAM LẦN III

Đề tài: XÂY DỰNG BIỂU ĐỒ TỰ THEO DÕI HUYẾT ÁP DÀNH CHO NGƯỜI BỆNH VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ BAN ĐẦU TRONG
Cập nhật lúc : 09/10/2015 13:33

(HTTT) Đề tài được đăng trên tạp chí Y học thực hành.

Đề tài: CHẾ TẠO MÁY CHÂM CỨU LASER 15 KÊNH
Cập nhật lúc : 15/01/2015 09:37

(HTTT) Đề tài được đăng trên tạp chí Y học thực hành.

Đề tài: NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG BÀN CHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG VÀ ĐỐI SÁCH PHÒNG TRỊ
Cập nhật lúc : 15/01/2015 09:31

(HTTT) Đề tài được đăng trên tạp chí Y học thực hành.

Đề tài: ỨNG DỤNG NGUYÊN LÝ “CHÌA KHÓA - Ổ KHÓA” TRONG ĐIỀU TRỊ CHẤN THƯƠNG CỘT SỐNG CỔ TRẬT CÀI THÂN
Cập nhật lúc : 15/01/2015 09:28

(HTTT) Đề tài được đăng trên tạp chí Y học thực hành.

Đề tài: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CAN THIỆP BÍT THÔNG NỐI ĐỘNG – TĨNH MẠCH MÀNG CỨNG VÙNG XOANG HANG THEO ĐƯ
Cập nhật lúc : 15/01/2015 09:23

(HTTT) Đề tài được đăng trên tạp chí Y học thực hành.

Đề tài: Đánh giá kết quả ngắn hạn của phương pháp can thiệp hẹp eo động mạch chủ qua đường ống thông
Cập nhật lúc : 15/01/2015 09:05

(HTTT) Đề tài được đăng trên tạp chí Y học thực hành.

Đề tài: PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT KHỐI TÁ TỤY ĐIỀU TRỊ UNG THƯ QUANH BÓNG VATER
Cập nhật lúc : 15/01/2015 08:58

(HTTT) Đề tài được đăng trên tạp chí Y học thực hành.

Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng kĩ thuật nội soi trong phẫu thuật tạo hình đặt túi độn ngực qua đường ná
Cập nhật lúc : 15/01/2015 08:45

(HTTT) Đề tài được đăng trên tạp chí Y học thực hành.

Đề tài: ỨNG DỤNG KỸ THUẬT RQ-PCR SỬ DỤNG SYBR GREEN XÁC ĐỊNH CÁC KIỂU TÁI SẮP XẾP GEN IG/TCR TRONG B
Cập nhật lúc : 15/01/2015 08:41

(HTTT) Đề tài được đăng trên tạp chí Y học thực hành.

Đề tài: KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH PHÒNG NHIỄM VIRUS VIÊM GAN B Ở NGƯỜI HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN TẠ
Cập nhật lúc : 15/01/2015 08:33

(HTTT) Đề tài được đăng trên tạp chí Y học thực hành.

Đề tài: Kỹ thuật sử dụng ống thông hai bóng cải tiến làm mềm mở cổ tử cung trong gây chuyển dạ đẻ.
Cập nhật lúc : 15/01/2015 08:29

(HTTT) Đề tài được đăng trên tạp chí Y học thực hành.

Đề tài: ĐÁI THÁO ĐƯỜNG SƠ SINH: DI TRUYỀN PHÂN TỬ VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ
Cập nhật lúc : 14/01/2015 16:38

(HTTT) Đề tài được đăng trên tạp chí Y học thực hành.

Đề tài: Nghiên cứu khả năng bám sống, tồn tại và đặc điểm mô bệnh học tại chỗ vết thương bỏng sau g
Cập nhật lúc : 14/01/2015 16:36

(HTTT) Đề tài được đăng trên tạp chí Y học thực hành.

Đề tài: ĐẶC ĐIỂM VÀNG DA Ứ MẬT TẠI KHOA TIÊU HÓA BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2
Cập nhật lúc : 14/01/2015 16:34

(HTTT) Đề tài được đăng trên tạp chí Y học thực hành.

Đề tài: MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN NHẬN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ HÀNH VI VỀ HIẾN MÁU DỰ BỊ CỦA NGƯỜI DÂN
Cập nhật lúc : 14/01/2015 16:29

(HTTT) Đề tài được đăng trên tạp chí Y học thực hành.

Đề tài: CHUYỆN NUÔI CON NHỎ CỦA PHỤ NỮ DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI GIA LAI
Cập nhật lúc : 14/01/2015 16:25

(HTTT) Đề tài được đăng trên tạp chí Y học thực hành.

Đề tài: ĐIỀU TRỊ VIÊM XOANG HÀM Ứ MỦ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NONG LỖ THÔNG XOANG HÀM VỚI BỘ NONG CẢI TIẾN
Cập nhật lúc : 14/01/2015 16:23

(HTTT) Đề tài được đăng trên tạp chí Y học thực hành.

Đề tài: MÔ TẢ HÌNH THÁI VÀ SO SÁNH MỨC ĐỘ TỔN THƯƠNG SỤN PHỄU VỚI MỨC ĐỘ CỦA BỆNH TRÀO NGƯỢC DẠ DÀY
Cập nhật lúc : 14/01/2015 16:20

(HTTT) Đề tài được đăng trên tạp chí Y học thực hành.

Đề tài: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT CẮT AMIĐAN BẰNG TO-BITE TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT NAM - CUBA
Cập nhật lúc : 14/01/2015 16:17

(HTTT) Đề tài được đăng trên tạp chí Y học thực hành.

Đề tài: NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ TIÊN ĐOÁN ĐẺ NON BẰNG SỰ KẾT HỢP GIỮA CHỈ SỐ BISHOP VÀ ĐỘ DÀI CỔ TỬ CUNG
Cập nhật lúc : 14/01/2015 16:14

(HTTT) Đề tài được đăng trên tạp chí Y học thực hành.

Đề tài: NGHIÊN CỨU ĐÁP ỨNG SINH HÓA, VIRUS VÀ ĐỘ ĐÀN HỒI GAN Ở BỆNH NHÂN VIÊM GAN VIRUS B MẠN SAU
Cập nhật lúc : 14/01/2015 16:12

(HTTT) Đề tài được đăng trên tạp chí Y học thực hành.

Đề tài: VAI TRÒ CỦA RIVAROXABAN TRONG ĐIỀU TRỊ TẮC ĐỘNG MẠCH PHỔI VÀ HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH SÂU
Cập nhật lúc : 14/01/2015 09:45

(HTTT) Đề tài được đăng trên tạp chí Y học thực hành.

Đề tài: ĐẶC ĐIỂM GIẢM TIỂU CẦU TRONG SỐT RÉT TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH PHƯỚC
Cập nhật lúc : 14/01/2015 09:41

(HTTT) Đề tài được đăng trên tạp chí Y học thực hành.

Đề tài: GIÁ TRỊ D-DIMER TRONG NHỒI MÁU NÃO GIAI ĐOẠN CẤP
Cập nhật lúc : 14/01/2015 08:54

(HTTT) Đề tài được đăng trên tạp chí Y học thực hành.

Đề tài: GIÁ TRỊ CỦA THANG ĐIỂM HAP TRONG TIÊN LƯỢNG VIÊM TUỴ CẤP THEO PHÂN LOẠI ATLANTA 2012
Cập nhật lúc : 13/01/2015 15:30

(HTTT) Đề tài được đăng trên tạp chí Y học thực hành.

Đề tài: KHẢO SÁT MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU ĐỘNG MẠCH NÁCH VÀ CÁC NHÁNH BÊN CHÍNH
Cập nhật lúc : 13/01/2015 15:25

(HTTT) Đề tài được đăng trên tạp chí Y học thực hành.

Đề tài: NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG CỦA CAO LỎNG NHẤT ĐƯỜNG LINH TRÊN MÔ HÌNH CHUỘT ĐÁI THÁO ĐƯỜNG THỰC NGH
Cập nhật lúc : 13/01/2015 15:21

(HTTT) Đề tài được đăng trên tạp chí Y học thực hành.

Đề tài: KHẢO SÁT VÙNG ẢNH HƯỞNG NGOÀI DA KHI CHÂM TÊ HUYỆT GIÁP TÍCH L2
Cập nhật lúc : 13/01/2015 15:17

(HTTT) Đề tài được đăng trên tạp chí Y học thực hành.

Đề tài: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY TRÌNH BÀO CHẾ VÀ TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT VIÊN BAO PHIM TAM THẤT
Cập nhật lúc : 13/01/2015 15:14

(HTTT) Đề tài được đăng trên tạp chí Y học thực hành.

Đề tài: ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP CHỌC KIM TIÊM THUỐC ĐỐI QUANG KHỚP VAI DƯỚI HƯỚNG DẪN CỦA MÁ
Cập nhật lúc : 13/01/2015 15:09

(HTTT) Đề tài được đăng trên tạp chí Y học thực hành.

Đề tài: GÓP PHẦN XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN CƠ SỞ VIÊN NANG NHUNG HƯƠU SẢN XUẤT TẠI VIỆN Y DƯỢC HỌC DÂN TỘ
Cập nhật lúc : 13/01/2015 14:16

(HTTT) Đề tài được đăng trên tạp chí Y học thực hành.

Đề tài: NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG LÂM SÀNG CỦA BÀI THUỐC TIÊU DAO ĐAN CHI TRÊN BỆNH NHÂN TAI BIẾN MẠCH MÁU
Cập nhật lúc : 13/01/2015 14:12

(HTTT) Đề tài được đăng trên tạp chí Y học thực hành.

Đề tài: SỰ THAY ĐỔI NHỊP TIM KHI CHÂM TẢ HUYỆT TÂM DU – CỰ KHUYẾT TRÊN NGƯỜI BÌNH THƯỜNG TỪ 18 – 3
Cập nhật lúc : 13/01/2015 14:09

(HTTT) Đề tài được đăng trên tạp chí Y học thực hành.

Đề tài: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ VÀ TÍNH AN TOÀN CỦA KỸ THUẬT ĐẶT ĐƯỜNG TRUYỀN TĨNH MẠCH CẢNH TRONG DƯỚI S
Cập nhật lúc : 13/01/2015 14:05

(HTTT) Đề tài được đăng trên tạp chí Y học thực hành.

Đề tài: XỬ LÝ HẸP KHÍ QUẢN BẰNG NỘI SOI PHẾ QUẢN CAN THIỆP
Cập nhật lúc : 13/01/2015 14:00

(HTTT) Đề tài được đăng trên tạp chí Y học thực hành.

Đề tài: Đánh giá tác dụng cải thiện một số triệu chứng ở phụ nữ thời kỳ mãn kinh của phương pháp tậ
Cập nhật lúc : 13/01/2015 13:57

(HTTT) Đề tài được đăng trên tạp chí Y học thực hành.

Đề tài: ĐẶC ĐIỂM CÁC TRƯỜNG HỢP TEO THỰC QUẢN BẨM SINH TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 TỪ 2007-2012.
Cập nhật lúc : 13/01/2015 13:51

(HTTT) Đề tài được đăng trên tạp chí Y học thực hành.

Đề tài: ĐẶC ĐIỂM PHÂN BIỆT TEO ĐƯỜNG MẬT VỚI NHỮNG NGUYÊN NHÂN VÀNG DA Ứ MẬT KHÁC TẠI KHOA TIÊU HÓA
Cập nhật lúc : 13/01/2015 13:49

(HTTT) Đề tài được đăng trên tạp chí Y học thực hành.

Đề tài: ĐÁNH GIÁ AN TOÀN VÀ HIỆU QUẢ CỦA NỘI SOI NIỆU QUẢN NGƯỢC DÒNG TÁN SỎI BẰNG LASER TRONG ĐIỀ
Cập nhật lúc : 13/01/2015 13:44

(HTTT) Đề tài được đăng trên tạp chí Y học thực hành.

Đề tài: NGHIÊN CỨU CẢI THIỆN PHẪU THUẬT CẮT TẬN GỐC THẬN-NIỆU QUẢN VÀ MỘT PHẦN BÀNG QUANG ĐIỀU TRỊ
Cập nhật lúc : 13/01/2015 10:14

(HTTT) Đề tài được đăng trên tạp chí Y học thực hành.

Đề tài: LỊCH SỬ CHUYÊN NGÀNH GHÉP GAN THẾ GIỚI VÀ THỰC TIỄN TRIỂN KHAI TẠI MỘT SỐ NƯỚC VÀ VIỆT NAM
Cập nhật lúc : 13/01/2015 10:10

(HTTT) Đề tài được đăng trên tạp chí Y học thực hành.

Đề tài: NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM CẮT QUA DA RÒNG RỌC A1 TRÊN XÁC BẰNG KIM 18G ỨNG DỤNG TRONG ĐIỀU TRỊ
Cập nhật lúc : 13/01/2015 09:57

(HTTT) Đề tài được đăng trên tạp chí Y học thực hành.

Đề tài: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI SAU PHÚC MẠC ĐIỀU TRỊ SỎI BỂ THẬN
Cập nhật lúc : 13/01/2015 09:46

(HTTT) Đề tài được đăng trên tạp chí Y học thực hành.

Đề tài: KẾT QUẢ PHẪU THUẬT TẮC RUỘT DO UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG Ở BỆNH NHÂN CAO TUỔI
Cập nhật lúc : 13/01/2015 09:38

(HTTT) Đề tài được đăng trên tạp chí Y học thực hành.

Đề tài: NHÂN 1 TRƯỜNG HỢP ĐIỀU TRỊ RHINOPHYMA BẰNG PHẪU THUẬT VÀ NỘI KHOA
Cập nhật lúc : 13/01/2015 09:32

(HTTT) Đề tài được đăng trên tạp chí Y học thực hành.

Đề tài: NỘI SOI NIỆU QUẢN NGƯỢC DÒNG KẾT HỢP AMINOPHYLLINE TẠI CHỔ TRONG ĐIỀU TRỊ SỎI NIỆU QUẢN TẠI
Cập nhật lúc : 13/01/2015 09:21

(HTTT) Đề tài được đăng trên tạp chí Y học thực hành.

Đề tài: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THAY ĐĨA ĐỆM TOÀN PHẦN ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ ĐĨA ĐIỆM CỘT SỐNG CỔ.
Cập nhật lúc : 13/01/2015 09:18

(HTTT) Đề tài được đăng trên tạp chí Y học thực hành.

Đề tài: KÉO GIÃN XƯƠNG HÀM DƯỚI ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG TAI MIỆNG: NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP LÂM SÀNG VÀ XEM XÉ
Cập nhật lúc : 13/01/2015 08:01

(HTTT) Đề tài được đăng trên tạp chí Y học thực hành.

Đề tài: TẠO HÌNH MŨI SAU CHẤN THƯƠNG BẰNG SỤN SƯỜN KHỐI KẾT HỢP BƠM SỤN SƯỜN TỰ THÂN (DICED CARTILAG
Cập nhật lúc : 13/01/2015 07:57

(HTTT) Đề tài được đăng trên tạp chí Y học thực hành.

Đề tài: CHUYỂN GÂN CƠ LƯNG TO PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CÁNH TAY TRONG DI CHỨNG TỔN THƯƠNG
Cập nhật lúc : 13/01/2015 07:53

(HTTT) Đề tài được đăng trên tạp chí Y học thực hành.

Đề tài: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TỔN THƯƠNG GÂN GẤP NGÓN TAY TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THẠCH HÀ HÀ TĨNH
Cập nhật lúc : 13/01/2015 07:49

(HTTT) Đề tài được đăng trên tạp chí Y học thực hành.

Đề tài: PHẪU THUẬT NỘI SOI 2 TRÔ-CA ĐIỀU TRỊ RUỘT THỪA VIÊM
Cập nhật lúc : 13/01/2015 07:50

(HTTT) Đề tài được đăng trên tạp chí Y học thực hành.

Đề tài: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT CẮT TRƯỚC THẤP NỘI SOI LẤY BỆNH PHẨM QUA NGẢ HẬU MÔN TRONG ĐIỀ
Cập nhật lúc : 13/01/2015 07:40

(HTTT) Đề tài được đăng trên tạp chí Y học thực hành.

Đề tài: XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ CÁC MARKER CEA, CYFRA21-1 VÀ NSE TRONG MÁU NGOẠI VI ĐỂ CHẨN ĐOÁN UNG THƯ PH
Cập nhật lúc : 13/01/2015 07:36

(HTTT) Đề tài được đăng trên tạp chí Y học thực hành.

Đề tài: NGHIÊN CỨU 117 TRƯỜNG HỢP BƯỚU NHÂN TUYẾN GIÁP: XÁC ĐỊNH TỶ LỆ UNG THƯ TUYẾN GIÁP VÀ CÁC TỔN
Cập nhật lúc : 13/01/2015 07:37

(HTTT) Đề tài được đăng trên tạp chí Y học thực hành.

Đề tài: Đánh giá khả năng phân lập tế bào da của enzyme Dispase II và Trypsin và định hướng sử dụng
Cập nhật lúc : 20/01/2015 09:08

(HTTT) Đề tài được đăng trong tạp chí Y học thực hành.

Danh sách các đề tài đạt giải trong Hội nghị khoa học sáng tạo Thầy thuốc trẻ lần thứ III năm 2014
Cập nhật lúc : 07/01/2015 15:01

(HTTT) Danh sách các đề tài đạt giải trong Hội nghị khoa học sáng tạo Thầy thuốc trẻ lần thứ III năm 2014

Thầy thuốc trẻ Việt Nam tham gia hàng trăm đề tài nghiên cứu khoa học
Cập nhật lúc : 12/01/2015 12:49

(HTTT) Sáng 20/12, tại Hà Nội, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Trường Đại học Y Hà Nội đã phối hợp tổ chức Hội nghị khoa học sáng tạo Thầy thuốc trẻ...

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ KHOA HỌC SÁNG TẠO THẦY THUỐC TRẺ VIỆT NAM LẦN THỨ III, NĂM 2014
Cập nhật lúc : 17/12/2014 08:15

(HTTT) Thời gian: Khai mạc lúc 8h00, ngày 20/12/2014.

Danh sách các đề tài đã được duyệt trình bày báo cáo và poster tại Hội nghị khoa học sáng tạo Thầy t
Cập nhật lúc : 30/10/2014 14:25

(HTTT) Vê danh sách các đề tài đã được duyệt trình bày báo cáo và poster của Ban tổ chức Hội nghị khoa học sáng tạo Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ...

Danh sách các đề tài đã lọt qua vòng tuyển chọn số 1 của Ban tổ chức Hội nghị khoa học sáng tạo Thầy
Cập nhật lúc : 02/10/2014 17:06

(HTTT) Các đề tài đã lọt qua vòng tuyển chọn số 1 của Ban tổ chức Hội nghị khoa học sáng tạo Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ III

Mẫu đăng ký tham dự Hội nghị khoa học sáng tạo Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần III
Cập nhật lúc : 23/07/2014 15:27

Mẫu đăng ký tham dự Hội nghị khoa học lần III

Thông báo Hội nghị khoa học sáng tạo Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ III
Cập nhật lúc : 23/07/2014 15:26

Thông báo Hội nghị khoa học sáng tạo Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ III

10 hoạt động nổi bật trong tháng


Quảng cáo