Thông báo số 3

Cập nhật lúc : 25/10/2013 08:58

        HỘI THẦY THUỐC TRẺ VIỆT NAM
        BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG                   Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2013
                           ***                                    
                  Số: 81TB/TWH
 
 
THÔNG BÁO SỐ 3
HỘI NGHỊ KHOA HỌC SÁNG TẠO THẦY THUỐC TRẺ VIỆT NAM LẦN THỨ II
 
Hội nghị Khoa học sáng tạo Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ II do Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tổ chức là diễn đàn khoa học dành cho tất cả hội viên, các tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực Y, Dược, Điều dưỡng, y tế công cộng nhằm trao đổi thông tin, kinh nghiệm nghề nghiệp, chia sẻ những kết quả hoạt động, nghiên cứu khoa học về các vấn đề điều trị, chăm sóc, dự phòng…vv. Hội nghị cũng là hoạt động nhằm tôn vinh những thành quả hoạt động và nghiên cứu khoa học của các Thầy thuốc trẻ Việt Nam trên mọi miền tổ quốc.
 
Hội nghị Khoa học Sáng tạo Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ II sẽ được tổ chức trong 2 ngày 6 và 7 tháng 12 năm 2013 tại Thành phố Đà Nẵng. Tại Hội nghị, Ban tổ chức sẽ trao tặng các giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích cho các đề tài xuất sắc được trình bày miệng và trình bày poster tại Hội nghị, và một số giải như báo cáo viên trẻ nhất, sáng tạo ấn tượng nhất…đồng thời hỗ trợ thủ tục để đăng tải các công trình nghiên cứu, sản phẩm khoa học đủ tiêu chuẩn trên Tạp chí Y học Thực hành.
 
Sau quá trình làm việc, các Hội đồng đã đưa ra danh sách các đề tài được phép in tạp chí, 60 báo cáo trong đó có 16 báo cáo sẽ trình bày miệng tại Hội nghị và 44 báo cáo sẽ trình bày ở dạng poster (có danh sách cụ thể kèm theo) theo 2 hệ thống chấm giải riêng.
 
Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã thông báo danh sách các báo cáo sẽ trình bày dưới dạng poster tại Hội nghị Khoa học sáng tạo Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ II tại Đà Nẵng. Tiếp theo báo cáo đầy đủ (fulltext) đề nghị các tác giả gửi thiết kế poster; bài trình bày powerpoint về Ban Nội dung của Hội nghị theo địa chỉ hoinghittt2@gmail.com, theo các mốc thời hạn như sau:
 
Thứ 6 ngày 15/11/2013: Hạn nộp thiết kế poster.
Thứ 6 ngày 22/11/2013: Hạn nộp bài trình bày powerpoint.
 
Các quy định về bài trình bày powerpoint và poster như sau:
 
* Quy định về bài trình bày dạng poster:
Các tác giả tự trình bày/ thiết kế các kết quả nghiên cứu của mình ngắn gọn, phần diễn giải không quá 1200 từ, khuyến khích nhiều bảng, biểu đồ và hình ảnh sinh động, đẹp mắt. Ban tổ chức sẽ in và đặt trưng bày tại Hội nghị. Các báo cáo dạng poster được đánh giá theo hệ thống giải dành riêng. Khổ poster quy định chung là: chiều cao 2m x chiều rộng 0,8 m.
 
Cú pháp tên thư: poster tên tác giả.
 
 
 
* Quy định về bài trình bày powerpoint:
Bài trình bày được thiết kế trên chương trình Microsoft office Powerpoint, mỗi bài trình bày trong 10 phút (khoảng 20 slides).

 
          Cú pháp tên thư: pp tên tác giả.
         Thường trực Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam trân trọng thông báo để Hội, chi hội, CLB các tỉnh, thành phố; các bệnh viện; viện trực thuộc Bộ Y tế và các đơn vị, tác giả liên quan được biết và phối hợp thực hiện.

 
 
Nơi nhận:
- Các tỉnh, thành Hội;
- Chủ tịch, các PCT Hội TTT (để biết);
- Các Bệnh viện, Viện tham gia Hội nghị;
- Lưu VP.                            
TM. BCH HỘI THẦY THUỐC TRẺ VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH TT KIÊM TỔNG THƯ KÝ
 
(Đã ký)
 
 
Nguyễn Bá Tĩnh

10 hoạt động nổi bật trong tháng


Quảng cáo