Danh sách các tác giả và đề tài được trình bày tại Hội nghị và đăng trên Tạp chí Y học

Cập nhật lúc : 08/10/2013 16:12


Danh sách các tác giả và đề tài được trình bày tại Hội nghị và đăng trên Tạp chí Y học ( nếu tác giả và nhóm tác giả đồng thuận và cam kết chưa đăng trên bất kỳ tạp chí tính điểm nào). Tải danh sách tại đây

10 hoạt động nổi bật trong tháng


Quảng cáo