Hội nghị khoa học sáng tạo Thầy thuốc trẻ lần thứ II

Tài liệu báo cáo tại Hội nghị khoa học
Cập nhật lúc : 07/01/2014 16:22

(HTTT) Tại Hội nghị khoa học sáng tạo Thầy thuốc trẻ Việt Nam năm 2013 đã có hàng trăm đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật ở tất cả các chuyên khoa...

Thông báo số 3
Cập nhật lúc : 25/10/2013 08:58

(HTTT) Hội nghị Khoa học sáng tạo Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ II do Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tổ chức là diễn đàn khoa học dành cho tất cả hội...

Danh sách các tác giả và đề tài được trình bày tại Hội nghị và đăng trên Tạp chí Y học
Cập nhật lúc : 08/10/2013 16:12

(HTTT) Thông báo Danh sách các tác giả và đề tài được trình bày tại Hội nghị và đăng trên Tạp chí Y học

Thông báo số 2
Cập nhật lúc : 17/09/2013 16:47

(HTTT) Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam trân trọng cảm ơn sự quan tâm của các Bệnh viện, các nhà khoa học và các bạn hội viên Hội, CLB Thầy...

THÔNG BÁO SỐ 1
Cập nhật lúc : 02/08/2013 10:40

Nhằm khuyến khích, chia sẻ các sáng kiến cải tiến kỹ thuật của các Thầy thuốc trẻ tại Hội nghị khoa học sáng tạo Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Hội Thầy...

QUYẾT ĐỊNH
Cập nhật lúc : 02/08/2013 10:47

V/v thành lập Ban Tổ chức Hội nghị Khoa học sáng tạo Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ II

MẪU TÓM TẮT BÀI TRÌNH BÀY SÁNG KIẾN TẠI HỘI NGHỊ KHOA HỌC SÁNG TẠO THẦY THUỐC TRẺ VIỆT NAM LẦN THỨ I
Cập nhật lúc : 02/08/2013 10:55

MẪU TÓM TẮT BÀI TRÌNH BÀY SÁNG KIẾN TẠI HỘI NGHỊ KHOA HỌC SÁNG TẠO THẦY THUỐC TRẺ VIỆT NAM LẦN THỨ II

SUMMARY FORM
Cập nhật lúc : 25/06/2013 10:16

FOR PRESENTATIONS AT THE 2nd NATIONAL CREATIVE SCIENTIFIC CONFERENCE OF VIETNAM YOUNG PHYSICIAN ASSOCIATION

Mẫu tóm tắt bài trình bày và báo cáo toàn văn
Cập nhật lúc : 25/06/2013 10:17

Hội nghị Khoa học sáng tạo Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ II

Mẫu đăng ký tham dự
Cập nhật lúc : 25/06/2013 10:06

Hội nghị Khoa học sáng tạo Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ II

Thông báo
Cập nhật lúc : 25/06/2013 10:01

Hội nghị Khoa học sáng tạo Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ II

10 hoạt động nổi bật trong tháng


Quảng cáo