Sàng lọc tiền hôn nhân, tránh bệnh tan máu bẩm sinh
Cập nhật lúc : 08/11/2017 14:44

(HTTT) Bệnh tan máu bẩm sinh - Thalassemia là một trong những căn bệnh về máu nguy hiểm mà nếu không theo dõi, quản lý và tầm soát kịp thời có thể...

Hết lòng vì người bệnh, say mê nghiên cứu khoa học
Cập nhật lúc : 12/07/2017 16:06

(HTTT) “Thầy thuốc trẻ sáng tạo trong nghiên cứu khoa học” là một trong 3 cuộc vận động lớn của Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh, thu hút đông...

THIẾT KẾ VALI KHÁM MẮT CƠ ĐỘNG CHK - 01
Cập nhật lúc : 05/05/2014 09:38

Vali khám mắt cơ động CHK-01 là một giải pháp hữu ích trong thực tế khám mắt cơ động sản xuất tại Việt nam. Với sự lựa chọn và cải tiến một số dụng...

Đề tài: XÂY DỰNG BIỂU ĐỒ TỰ THEO DÕI HUYẾT ÁP DÀNH CHO NGƯỜI BỆNH VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ BAN ĐẦU TRONG
Cập nhật lúc : 09/10/2015 13:33

(HTTT) Đề tài được đăng trên tạp chí Y học thực hành.

Đề tài: CHẾ TẠO MÁY CHÂM CỨU LASER 15 KÊNH
Cập nhật lúc : 15/01/2015 09:37

(HTTT) Đề tài được đăng trên tạp chí Y học thực hành.

Đề tài: NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG BÀN CHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG VÀ ĐỐI SÁCH PHÒNG TRỊ
Cập nhật lúc : 15/01/2015 09:31

(HTTT) Đề tài được đăng trên tạp chí Y học thực hành.

Tài liệu báo cáo tại Hội nghị khoa học
Cập nhật lúc : 07/01/2014 16:22

(HTTT) Tại Hội nghị khoa học sáng tạo Thầy thuốc trẻ Việt Nam năm 2013 đã có hàng trăm đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật ở tất cả các chuyên khoa...

Thông báo số 3
Cập nhật lúc : 25/10/2013 08:58

(HTTT) Hội nghị Khoa học sáng tạo Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ II do Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tổ chức là diễn đàn khoa học dành cho tất cả hội...

Danh sách các tác giả và đề tài được trình bày tại Hội nghị và đăng trên Tạp chí Y học
Cập nhật lúc : 08/10/2013 16:12

(HTTT) Thông báo Danh sách các tác giả và đề tài được trình bày tại Hội nghị và đăng trên Tạp chí Y học

10 hoạt động nổi bật trong tháng


Quảng cáo