Văn kiện tư liệu

Chương trình Công tác Hội và phòng trào Thầy thuốc trẻ năm 2019

KH-Ngay-hoi-TTT-2018---so-46,-ngay-12-4-2018


Kế hoạch  tổ chức Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2015


Chương trình Công tác Hội và phong trào Thầy thuốc trẻ năm 2015.

Tài liệu về Chương trình Họp BCH Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ 4, khóa II


Tài liệu về Chương trình Hội nghị Khoa học sáng tạo Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ III, năm 2014

Công văn về việc tổ chức xét chọn, tuyên dương Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu toàn quốc lần thứ VI, năm 2014

 
Hướng dẫn Tổng kết công tác Hội và phong trào Thầy thuốc trẻ năm 2014

Công văn của Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam về việc tham gia triển khai Chiến dịch khám, chữa bệnh nhân đạo và chăm sóc sức khỏe cộng đồng năm 2014

Tài liệu họp BCH Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ 2, khóa II

Phân bổ chỉ tiêu ngày 19/05/2013

Thông báo số 1

Chỉ tiêu ngày hội nhân ái vì sức khỏe cộng đồng ngày 19-5

Bản đăng ký nội dung hoạt động ngày hội nhân ái, vì sức khỏe cộng đồng 2013


Chỉ tiêu khám bệnh, hiến máu tình nguyện năm 2013

Chương trình công tác Hội và phong trào Thầy thuốc trẻ năm 2013


Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Viêt Nam lần thứ II

Chương trình chi tiết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần II

Kế hoạch lễ ra quân tình nguyện mùa đông 2012

Đề án tổ chức lễ tuyên dương Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu lần thứ IV, năm 2012


Đề án chi tiết phân bổ Đại biểu dự ĐHĐB toàn quốc Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ II

Phương án tổ chức lễ ra quân hành trình "Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng"  

Kế hoạch tổ chức hành trình "Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vid sức khỏe cộng đồng

Thành tích Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam đề nghị tặng bằng khen chính phủ

Tóm tắt những thành tích nổi bật của Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam

Đề án tổ chức Đại Hội đại biểu toàn quốc lần thứ II Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam (nhiệm kỳ 2012-2015)

Hành trình nhân ái vì sức khỏe cộng đồng tại huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

Hành trình nhân ái vì sức khỏe cộng đồng tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Hướng dẫn thành lập CLB Thầy thuốc trẻ tại các bệnh viện     (tải)

Chương trình công tác hội và phong trào Thầy thuốc trẻ 2012

Báo cáo của Ban vận động thành lập Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam

10 hoạt động nổi bật trong tháng


Quảng cáo