Đại hội thành lập Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2013 - 2018

Cập nhật lúc : 15/05/2013 09:27

(CTG) Được sự đồng ý của Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Thuận, ngày 11/05/2013, Ban vận động thành lập Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Đại hội thành lập Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh nhiệm kỳ 2013 - 2018. 

Về dự đại hội có anh Nguyễn Phước Lộc, đại biểu Quốc hội khóa XIII - Chủ tịch Hội đồng tư vấn Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam; anh Tăng Chí Thượng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam; ông Nguyễn Thành Tâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và 111 đại biểu thầy thuốc trẻ đại diện cho gần 500 hội viên là công dân Việt Nam tuổi từ 20 đến 45 đang công tác, làm việc, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực y tế.
 
New-Bitmap-Image-(1).bmp

Đại hội đã thông qua quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận về việc thành lập Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Bình Thuận; thông qua mục tiêu, phương hướng của Hội nhiệm kỳ 2013-2018, trong đó có mục tiêu xây dựng lực lượng thầy thuốc trẻ Bình Thuận có bản lĩnh chính trị, vững đạo đức nghề nghiệp, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, phát huy trí tuệ, tiềm năng, tinh thần tình nguyện của thầy thuốc trẻ Bình Thuận.

Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Bình Thuận là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện của y, bác sĩ và cán bộ trẻ làm công tác y tế trong tỉnh Bình Thuận, cùng phấn đấu vì sự phát triển của lực lượng thầy thuốc trẻ và sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Bình Thuận là thành viên tập thể của Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Thuận, hoạt động theo sự chỉ đạo về công tác chuyên môn của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và sự chỉ đạo, định hướng, hỗ trợ của Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Thuận.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, anh Tăng Chí Thượng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thành lập các chi hội, câu lạc bộ thầy thuốc trẻ ở cơ sở, để thực hiện tốt vai trò của Hội trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Thành Tâm đánh giá cao những đóng góp của đội ngũ thầy thuốc trẻ trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng của thanh niên trong tỉnh. Đồng thời kêu gọi lực lượng thầy thuốc trẻ tích cực tham gia các cuộc vận động của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và cuộc vận động của Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2013-2018, gồm “Thầy thuốc trẻ với việc học tập và nghiên cứu khoa học”, “Thầy thuốc trẻ với Y đức”, “Thầy thuốc trẻ tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”.

Đại hội đã hiệp thương bầu Ban chấp hành Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Bình Thuận khóa I, nhiệm kỳ 2013 - 2018 gồm 17 thành viên. Anh Võ Văn Hạnh, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Bình Thuận làm Chủ tịch Hội.

Hội TTT tỉnh Bình Thuận
 
 

10 hoạt động nổi bật trong tháng


Quảng cáo