Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam

Hội thầy thuốc trẻ
Việt Nam

HỘI THẦY THUỐC
TRẺ VIỆT NAM

Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 12/QĐ-BNV ngày 07/01/2009 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Điều theo Quyết định số 2539/QĐ-BNV ngày 27/07/2016 của Bộ Nội Vụ.

Căn cứ theo Điều lệ, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tổ chức hội- nghề nghiệp tự nguyện của các Thầy thuốc trẻ Việt Nam cùng phấn đấu sự phát triển của lực lượng Thầy thuốc trẻ sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân. Hội Thầy thuốc trẻ Việt  Nam mục đích đoàn kết, tập hợp lực lượng Thầy thuốc trẻ Việt Nam ở trong ngoài nước góp phần bồi dưỡng, phát huy tiềm năng, tri thức, công sức của Thầy thuốc trẻ phấn đấu cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân.

Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam được tổ chức hoạt động theo nguyên tắc dân chủ, bình đẳng; công khai minh bạch; tự nguyện tự quản; tự đảm bảo kinh phí hoàn toàn phi lợi nhuận; bảo đảm tuân thủ Hiến pháp, pháp luật Điều lệ Hội.

Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam

NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN

ĐƯỢC QUY ĐỊNH BỞI ĐIỀU LỆ HỘI

BẢO VỆ QUYỀN LỢI

BẢO VỆ QUYỀN LỢI

Đề xuất và kiến nghị kịp thời với các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội cùng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên; góp phần bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng và hợp pháp của hội viên trước pháp luật và công luận.

ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG

ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG

Bồi dưỡng, hỗ trợ lực lượng thầy thuốc trẻ nâng cao trình độ nhận thức, chuyên môn, nghiệp vụ trong học tập, nghiên cứu khoa học và trong công tác.

NÂNG CAO Y ĐỨC

NÂNG CAO Y ĐỨC

Phối hợp chặt chẽ với ngành y tế trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

HOẠT ĐỘNG

1 CHƯƠNG TRÌNH 3 CUỘC VẬN ĐỘNG

hoạt động
Thầy thuốc trẻ Việt Nam rèn đức, luyện tài, vì sức khỏe cộng đồng

3 cuộc vận động “Thầy thuốc trẻ học tập, rèn luyện nâng cao y đức”, “Thầy thuốc trẻ sáng tạo trong nghiên cứu khoa học”, “Thầy thuốc trẻ vì sức khỏe cộng đồng” được triển khai trên cả nước hàng năm thu hút hàng chục nghìn thầy thuốc và hỗ trợ được cho hơn 500,000 người dân mỗi năm.

Hội đã có 32/63 tỉnh, thành phố có tổ chức Hội và 31 Tỉnh/ Thành có ban vận động thành lập Hội hoặc CLB Thầy thuốc trẻ cấp tỉnh, nhiều CLB Thầy thuốc trẻ tại các bệnh viện, các cơ sở y tế, với số lượng Hội viên hơn 80.000 trên cả nước, cùng phấn đấu cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

QUY MÔ HỘI

Tổ chức hội và Hội viên

Quy mô hội
 • Quy mô hội

  82,600 Hội viên
  Hội thầy thuốc trẻ là tổ chức có số lượng hội viên đông nhất trong các hội nghề nghiệp tại Việt Nam.

 • Quy mô hội

  Tổ chức rộng rãi nhất
  Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam là tập hợp rộng rãi của người làm y tế cả nước, bao gồm bác sĩ, dược sĩ, y sĩ, điều dưỡng và doanh nghiệp y tế

 • Quy mô hội

  63/63 Tỉnh thành
  Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam có 32 Hội cấp Tỉnh và 31 Ban thành lập hoặc Câu lạc bộ cấp Tỉnh, hơn 1200 Chi hội/ Câu lạc bộ hoạt động rộng rãi trên cả nước.

Ban thường trực

Bao gồm lãnh đạo Hội – Chủ tịch và các Phó chủ tịch được bầu tại Đại hội, hoạt động trong nhiệm kỳ 5 năm

GS. TS. Trần Văn Thuấn

GS. TS. Trần Văn Thuấn

Chủ tịch Hội

Giám đốc bệnh viện K Trung ương

Viện trưởng viện nghiên cứu phòng chống Ung thư Giám đốc Quỹ Ngày mai tươi sáng

Phó chủ tịch Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam

Ủy viên Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam

Giáo Trần Văn Thuấn một trong các chuyên gia đầu ngành nghiên cứu phòng chống, điều trị bệnh ung thư tại VN. Trên cương vị Chủ tịch T.Ư Hội Thầy thuốc trẻ VN, anh Trần Văn Thuấn nhiều đóng góp tiêu biểu trong công tác tổ chức các chương trình khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người nghèo, đối tượng chính sáchđịa bàn nông thôn, vùng sâu vùng xa, miền núi hải đảo trên khắp cả nước.

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI

ĐƯỢC BẦU TẠI ĐẠI HỘI, TIÊU BIỂU VÀ ĐẠI DIỆN KHỐI CƠ CẤU NGÀNH

ThS Nguyễn Hữu Tú

ThS Nguyễn Hữu Tú

UV BCH TƯ Đoàn

Phó chủ tịch TT – Tổng thư

TS Hà Anh Đức

TS Hà Anh Đức

Phó CVP Bộ Y tế

Phó chủ tịch

PGS Trần Xuân Bách

PGS Trần Xuân Bách

ĐH Y Nội, UV BCH TƯ Đoàn

Phó chủ tịch

ThS Nguyễn Đình Anh

ThS Nguyễn Đình Anh

Vụ trưởng vụ TT TĐKT Bộ y tế

Phó chủ tịch

TS. Vũ Mạnh Hà

TS. Vũ Mạnh Hà

thư huyện ủy Hoàng Su Phì

Phó chủ tịch

TS Hoàng Quốc Cường

TS Hoàng Quốc Cường

Phóviện vaccine – viện Pasteur

Phó chủ tịch

ThS Lê Anh Tuấn

ThS Lê Anh Tuấn

Trưởng khoa Mũi xoang – TMH TƯ

Phó chủ tịch / CT TTT Nội

TS Vũ Trí Thanh

TS Vũ Trí Thanh

Phó GĐ Y TP HCM sở 2

Phó chủ tịch/ CT TTT TP HCM

CÁC CHƯƠNG TRÌNH
CỦA HỘI

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁM BÊNH, CẤP PHÁT THUỐC MIỄN
PHÍ, HÀNH ĐỘNG NÂNG CAO SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG

icon-chuong-trinh

Tổ chức Nghề nghiệp có số
lượng Hội viên đông nhất

Là tổ chức xã hội nghề nghiệp có số lượng Hội viên đông nhất Việt Nam, Hội đã huy động Hội viên tích cực tham gia nhiều hoạt động tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng, đến với người dân ở những nơi xa xôi khó khăn nhất

slogan

Ở đâu có Thầy thuốc trẻ
Ở đó có hoạt động tình nguyện vì cộng đồng

- GS. Nguyễn Thiện Nhân (UV BCT, nguyên Chủ tịch MTTQ Việt Nam)

CÁC HOẠT ĐỘNG

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI THẦY THUỐC TRẺ VIỆT NAM BAO GỒM 4 CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH

Tình nguyện

Tình nguyện

 • Các chương trình khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí cho các vùng khó khăn, cứu trợ thiên tai bão lũ
Nghiên cứu

Nghiên cứu

 • Các hoạt động nghiên cứu khoa học, Hội thảo chuyên ngành, triển khai đề tài và phản biện, góp ý chính sách
Đào tạo

Đào tạo

 • Các hoạt động đào tạo y tế công cộng, quản lý chất lượng, kinh tế y tế
Kiểm soát NCDs

Kiểm soát NCDs

 • Các chương trình phối hợp liên ngành nhằm kiểm soát các bệnh không lây nhiễm tại Việt Nam

Địa chỉ64 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại0246 263 1976

Liên hệ

Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam
64 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thông tin?

http://www.thaythuoctre.org.vn
http://thaythuoctre.vn
https://www.facebook.com/thaythuoctrevietnam

info@thaythuoctre.vn